Hộp thư Giáo dục - Đào tạo Thái Nguyên
11:56' 15/12/2008

     Sở GD&ĐT Thái Nguyên tạo hộp thư trong công tác quản lý và điều hành theo tên miền thainguyen.edu.vn với sự giúp đỡ của Google theo tinh thần của Cục CNTT Bộ GD&ĐT.    

I. Các đơn vị thực hiện lập danh sách theo tinh thần công văn số 1922/SGD&ĐT-VP (Hội nghị Giao ban lần thứ nhất - tại trường THPT Chu Văn An):

     1. Danh sách được làm trên MS Excel, Font chữ Times New Roman

     2. Mẫu lập danh sách có thể lấy tại đây.

II. Khi đã đủ danh sách đăng ký  theo tinh thần công văn số 1922/SGD&ĐT-VP và nhận được thư trả lời của admin, các đơn vị thực hiện:


     1. Truy nhập vào hộp thư:
       - Tại Trình duyệt gõ: http://mail.thainguyen.edu.vn
       - Truy nhập http://thainguyen.edu.vn và vào Hộp thư hoặc


    2. Đăng nhập với tên và mật khẩu đã đăng ký
        - Chọn tiếng Việt
        - Nhập mã kiểm tra theo yêu cầu
        - Vào được hộp thư

    3. Trong hộp thư tìm mục Cài đặt.Tài khoản và chọn Đổi mật khẩu
      - Đổi mật khẩu mới, bảo mật hộp thư (cá nhân tự làm).


    4. Hộp thư của đơn vị, yêu cầu hiệu trưởng giao cho cán bộ quản lý.

    5. Nếu gặp khó khăn, trao đổi theo địa chỉ admin@thainguyen.edu.vn