TUYỂN SINH LỚP 6 THCS, LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009-2010
11:7' 8/6/2009

1, Các văn bản hướng dẫn :

- Quy chế tuyển sinh vào trường THCS và THPT ban hành kèm theo quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 04 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên ban hành kèm theo quyết định số 82/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kế hoạch số 470/KH-SGD&ĐT ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Sở GD&ĐT về tổ chức, chỉ đạo các kỳ thi năm 2009.2, Tuyển sinh vào lớp 6 THCS :

  -Thực hiện việc xét tuyển đối với tất cả các loại hình trường: công lập ,dân lập . Số học sinh không đủ điều kiện vào các loại hình trường phổ thông sẽ được khuyến khích học theo chương trình Bổ túc trung học cơ sở.

 - Việc phân địa bàn tuyển sinh do trưởng phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện (TP,TX) ra quyết định . Lưu ý đến các trường hợp học sinh ở các vùng giáp ranh .

- Việc tuyển sinh vào lớp 6 các trường DTNT sẽ có hướng dẫn riêng (Thực hiện phương thức xét tuyển).

3, Tuyển sinh vào lớp 10 THPT :

3.1 Tuyển sinh vào lớp 10 THPT  công lập và ngoài công lập :

a, Hình thức : Thi tuyển kết hợp với xét tuyển .

b, Việc phân địa bàn tuyển sinh:

Theo cấp huyện (TP,TX). Học sinh ở đơn vị huyện, thành, thị nào chỉ được nộp đơn vào các trường THPT trên địa bàn đó (Kể cả các học sinh năm trước thi chưa đỗ).

 Đối với các huyện (TP,TX) có nhiều trường THPT, việc phân địa bàn tuyển sinh đến từng xã, phường do UBND cấp huyện, thành phố, thị xã qui định sau khi đã có sự tham mưu của các trường THPT trên địa bàn.

   Chú ý: Các trường THPT Khánh Hoà , Dương Tự Minh,  Bắc Sơn , Trại Cau , Ngô Quyền, Chu Văn An , Gang thép có thể nhận hồ sơ của học sinh ở các địa bàn lân cận nếu các học sinh đó có nguyện vọng (sau khi nhận hồ sơ lập danh sách báo cáo Sở GS&ĐT). Các trường ngoài công lập có thể nhận hồ sơ của học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể :

·        THPT Khánh Hoà, Dương Tự Minh có thể nhận hồ sơ của các học sinh thuộc Sơn Cẩm, Cổ Lũng, Vô Tranh (Phú Lương), An Khánh, Hà Thượng, Cù Vân (Đại Từ).

·        THPT Bắc Sơn có thể nhận hồ sơ của các học sinh thuộc Quân Chu, Cát Nê (Đại Từ)

·        THPT Gang thép, Chu Văn An có thể nhận hồ sơ của các học sinh thuộc Tân Quang, Bá Xuyên (Sông Công)

·        THPT Ngô Quyền có thể nhận hồ sơ của các học sinh thuộc Tân Thái (Đại Từ), Bình Sơn, Bá Xuyên (Sông Công), Phúc Tân (Phổ Yên)

 -  Các trường THPT không được nhận đơn của các học sinh khác địa bàn (đặc biệt là các học sinh ngoài tỉnh) khi chưa được sự đồng ý của Sở GD&ĐT.

-         Mỗi học sinh chỉ được nộp hồ sơ thi tuyển theo quy định của Sở GD&ĐT vào một trường THPT sau khi đã cân nhắc kĩ.

c, Chỉ tiêu tuyển sinh:  (Các trường in nghiêng là trường ngoài công lập, các số trong ngoặc là chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến)

1. Huyện Đại Từ :

    Trường THPT Đại Từ (675),

    Trường THPT Nguyễn Huệ (585),

    Trường THPT Lưu Nhân Chú(450).

2. Huyện Định Hoá:

    Trường THPT Định Hoá (675),

    Trường THPT Bình Yên (360).

3. Huyện Đồng Hỷ:

    Trường THPT Đồng Hỷ (675),

    Trường THPT Trại Cau (225)

4. Huyện Phổ Yên:

    Trường THPT Lê Hồng Phong (675),

    Trường THPT Bắc Sơn (315),

    Trường THPT Phổ Yên (360).

5. Huyện Phú Bình:

    Trường THPT Phú Bình (630),

    Trường THPT Lương Phú (450),

    Trường THPT Điềm Thuỵ (450).

          6. Huyện Phú Lương:

               Trường THPT Phú Lương (675),

               Trường THPT Yên Ninh (225),

               Trường THPT Khánh Hoà (360).

7. Huyện Võ Nhai:

     Trường THPT Võ Nhai (405),

     Trường THPT Hoàng Quốc Việt (315),

     Trường THPT Trần Phú (225).

8. Thị xã Sông Công:

    Trường THPT Sông Công (450),

     Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh (90).

9. Thành phố Thái Nguyên:

     Trường THPT Lương Ngọc Quyến (630),

     Trường  THPT  Gang Thép (450),

     Trường THPT  Chu văn An (360),

     Trường THPT Dương Tự Minh (360),

     Trường THPT Ngô Quyền (450),

     Trường THPT Thái Nguyên (270),

     Trường THPT Lương Thế Vinh (270),

     Trường THPT Lê Quý Đôn (135),

     Trường THPT Đào Duy Từ (270).

d, Thời gian thi : Ngày 29 tháng 6 năm 2009.

e, Lịch làm việc:

- Từ 10/6 đến 15/6/2009:

Các trường bán hồ sơ dự  thi  (do Sở GD&ĐT phát hành)

Lưu ý: Thẻ dự thi của học sinh do trường THCS cấp theo mẫu cũ (Mẫu số 5 trang 43 - Tài liệu Hướng dẫn tổ chức nghiệp vụ thi của Bộ GD&ĐT năm 2003)

- Từ 15/6 đến 17/6/2009: Các trường nhận đơn dự thi của học sinh và nhập dữ liệu vào máy tính.

- 29/6/2009:  Thi tuyển tại các Hội đồng.

- Từ 2/7 đến 10/7/2009: Chấm thi, công bố kết quả.

- Từ 10/7 đến 13/7/2009:

Các trường lên phương án tuyển sinh và duyệt tại Sở GD&ĐT.

3.2 Tuyển sinh vào THPT Chuyên (Chỉ tiêu : 360)

a, Ngày thi: 29/6, 30/6 và 01/7 năm 2009.

b, Các môn chuyên (12 môn): Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc,  Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học.

c, Hình thức thi:

·        Các học sinh sẽ thi hai môn điều kiện Ngữ Văn và Toán ( mỗi môn thời gian thi 120 phút) theo đề chung với các trường khác vào ngày 29/6/2009 tại Hội đồng thi THPT Chuyên. Môn điều kiện thứ ba là môn Tiếng Anh (thời gian thi 90 phút) thi vào sáng ngày 30 tháng 6 năm 2009 tại Hội đồng thi THPT Chuyên.

·        Một học sinh có thể đăng ký thi hai môn chuyên theo lịch (nguyện vọng 1 thi buổi sáng):

                 Sáng 01/7/2009: Thi Chuyên Văn (150 phút), Chuyên Toán (150 phút), Chuyên Tiếng Anh(120 phút).

                 Chiều 01/7/2009: Thi  Chuyên Lịch sử (150 phút), Chuyên Địa lý (150 phút), Chuyên Tiếng Nga (120 phút),  Chuyên Tiếng Pháp (120 phút), Chuyên Tiếng Trung Quốc (120 phút), Chuyên Vật lý (150 phút), Chuyên Hoá học (120 phút), Chuyên Sinh học (150 phút), Chuyên Tin học (150 phút).

·        Thí sinh thi vào Chuyên Tin sẽ thi môn Chuyên là Toán, thí sinh thi vào chuyên Chuyên Tiếng Nga,  Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc sẽ thi môn chuyên là Tiếng Anh

·        Nếu không trúng tuyển vào THPT Chuyên, các học sinh sẽ được sử dụng kết quả thi hai môn điều kiện Ngữ Văn, Toán để tham gia xét tuyển vào các trường THPT (nơi nộp hồ sơ) trên địa bàn tuyển sinh (huyện, thành phố, thị xã) bình đẳng như các học sinh thi trực tiếp vào các trường đó.

3.3 Tuyển sinh vào trường Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên (Chỉ tiêu 120):

- Tổ chức thi tuyển như các trường THPT khác.

- Đối tượng dự thi :

 + Các học sinh đang học lớp 9 tại trường DTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm và hệ nội trú trường THPT Bình Yên.

 + Học sinh lớp 9 là người dân tộc thiểu số đang sinh sống và học tập tại các xã (xóm, bản ) đặc biệt khó khăn.

- Học sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường PTDT Nội trú Thái Nguyên nhưng sẽ dự thi tại một Hội đồng thi trên địa bàn huyện. Nếu không trúng tuyển vào trường DTNT Thái Nguyên sẽ được tham gia xét tuyển tại Trường THPT (nơi dự thi) bình đẳng như các học sinh thi trực tiếp vào các trường đó.

 

 Mọi thắc mắc cần giải đáp xin vui lòng liên hệ với phòng GDTrH- Sở Giáo dục và Đào tạo . Điện thoại 0280 3852 418.