Tin nổi bật
Số: 372 /GD& ĐT-THCS 12 tháng 9 năm 2014
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2014-2015
Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944-22/12/2014), 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân( 22/12/1989-22/12/2014)
Xem TKB thực hiện từ ngày 10 tháng 9 năm 2014 tại đây.
Các đồng chí GVCN và GVBM tải danh sách học sinh tại đây.
https://www.youtube.com/edit?action_reinstate=1
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : TT Ba Hàng - Phổ Yên -Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :