Tin nổi bật
Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 – 2015 và công văn số 21 KH/TNPY ngày 6 tháng 3 năm 2015 của Ban chấp hành Đoàn huyện Phổ Yên về việc tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” và tổng kết thi đua chặng II .
Công văn số 19/KH - UBND 25 tháng 3 năm 2015
Kế hoạch triển khai thực hiện đề án " Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" huyện Phổ Yên.
Chặng thi đua giúp các em thấy được ý nghĩa to lớn của những ngày lễ lớn: Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.
Số: 36-CT/TW 23 tháng 3 năm 2015
CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG
Thực hiện Công văn số:78/PGDĐT-THCS ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Phổ Yên V/v tổ chức cuộc thi Giải toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2014 -2015. Ngày 20 tháng 3 năm 2015, các em học sinh tham gia dự thi ở 4 cụm, trường THCS Đỗ Cận được chọn đặt địa điểm là cụm thứ 2 gồm 46 em học sinh dự thi của các trường THCS: Nam Tiến, Tân Hương, Vạn Phái, Đắc Sơn và Đỗ Cận. Các em học sinh dự thi theo 2 ca:
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : TT Ba Hàng - Phổ Yên -Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :