Tin nổi bật
Số: 34 /KH-THCSĐC 17 tháng 4 năm 2014
KẾ HOẠCH Thi và bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Lần thứ nhất - năm học 2013 – 2014
Số: 33 /KH-THCSĐC 16 tháng 4 năm 2014
KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014
Sáng 02 tháng 4 năm 2014, trường THCS Đỗ Cận tổ chức gặp mặt các em trong đội tuyển dự thi Vyolimpic cấp Tỉnh năm học 2013 – 2014.
Số: 344 /SGDĐT- PC&CTHSSV 1 tháng 4 năm 2014
V/v: Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh
Tải TKB thực hiện từ 31/3/2014 tại đây.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : TT Ba Hàng - Phổ Yên -Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :