Tin nổi bật
Thực hiện Kế hoạch số 132 KH/LT, ngày 8/12/2014 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phổ Yên về việc triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2014 - 2015;
BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 1 21 tháng 1 năm 2015
GIỚI THIỀU CUỐN SÁCH: KỂ CHUYỆN GƯƠNG HIẾU THẢỎ
Thực hiện Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 – 2015, thực hiện kế hoạch hoạt động Đội của Liên đội.
Thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015; Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2014 – 2015; Thực hiện kế hoạch hoạt động Đội năm học 2014 – 2015
Thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015; Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2014 – 2015; Thực hiện kế hoạch hoạt động Đội năm học 2014 – 2015, Trường THCS Đỗ Cận triển khai kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chủ nhiệm các lớp - Học kỳ I – Năm học 2014 – 2015.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : TT Ba Hàng - Phổ Yên -Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :