Tin nổi bật
Xem nội dung và tải tài liệu ở mục Tài nguyên
Xem và tải nội dung ở mục tài nguyên
Xem và tải nội dung ở mục tài nguyên 
THông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5 25 tháng 4 năm 2014
Xem vaftair nội dung ở mục tài nguyên
Thể lệ cuộc thi e-Learning 23 tháng 4 năm 2014
Đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới phương pháp dạy học một cách sáng tạo, hiện đại, tăng cường tính tích cực và tự học.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Hoàng Nông - Đại Từ - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.724934