Tin nổi bật
* Một số hình ảnh: (BQT)
* Một số hình ảnh: (BQT)
Kết nập Đoàn viên 1 tháng 4 năm 2014
* Một số hình ảnh: (BQT)
Thi nghề tin học 1 tháng 4 năm 2014
* Một số hình ảnh: (BQT)
Ngày nay, trong công cuộc xây dựng CNH, HĐH, đất nước đang chuyển mình, người phụ nữ càng được phát huy vai trò năng lực của mình, họ chính là lực lượng lao động quan trọng, gánh vác một cách xuất sắc trên nhiều lĩnh vực
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Hoàng Nông - Đại Từ - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.724934