Tin nổi bật
Xúc miệng Flo là việc là thường xuyên của liên đội...
Sinh hoạt chuyên môn tổ 10 tháng 12 năm 2014
Tổ KH xã hội soạn bài theo hướng nghiên cứu bài học phát triển năng lực học sinh.
Báo cáo tự đánh giá
Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những hoạt động đảm bảo chất lượng bên ngoài cơ sở đào tạo
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Hoàng Nông - Đại Từ - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.724934