KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS LỤC BA

       Trường THCS Lục Ba-Đại Từ-Thái Nguyên được thành lập năm 1996 theo quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.Do thất lạc hồ sơ khi làm thủ tục cấp bìa đỏ .Đến năm 2004
xét đề nghị của phòng giáo dục-Đào tạo,trưởng phòng tổ chức lao động huyện.UBND huyện Đại Từ Quyết định công nhận trường THCS Lục Ba thuộc phòng giáo dục-Đào tạo Đại Từ dưới quyền quản lý của uỷ ban nhân dân huyện Đại Từ.Trong suốt thời gian thành lập đến nay trường THCS Lục Ba đã từng bước đi lên và trải qua những thách thức khó khăn xong cũngcó rất nhiều thuận lợi những kết quả nhà trường đạt được trong những năm vừa qua đã phần nào chứng minh được điều đó.

          Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2010 - 2015, tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường.

        Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Lục Ba Đại Từ là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng với các trường trong huyện Đại Từ xây dựng ngành giáo dục Đại Từ phát triển kịp với yêu cầu kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên, của đất nước.

                        PHẦN I: CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

I. Đặc điểm tình hình trường THCS Lục Ba:

1. Về đội ngũ:

     - Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau trong công việc, khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

     - Đội ngũ giáo viên công nhân viên trong nhà trường:23Đ/c trong đó ban giám hiệu 02,giáo viên 16,công nhân viên 05 .

     - Trình độ chuyên môn:100% đạt chuẩn, trong đó 14 Đ/C đại học.

     -Công tác tổ chức quản lý của BGH thực sự dân chủ xây dựng kế hoạch sát thực tế với sự phát triển xã hội ,kinh tế của địa phương,có khả năng thực thi cao. Được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên công nhân viên trong nhà trường,dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

2. Về học sinh

 - Số học sinh hàng năm tương đối ổn định, duy trì khoảng 220 đến 230 em. Đa số các em được gia đình tạo điều kiện học tập tốt và có ý thức tham gia các hoạt động tập thể của lớp, của trường.

     - Kết quả chất lượng giáo dục trong hai năm gần đây:

Năm

tổng

h/s

Xếp loại văn hoá

Xếp loại hạnh kiểm

giỏi

khá

TB

Yếu

Kém

Tốt

Khá

TB

Yếu

2008-2009

229

25

83

112

9

0

175

51

3

0

2009-2010

223

22

97

100

4

0

162

55

6

0

   -Đạt thi học sinh giỏi các cấp:

      +Năm2008-2009 học sinh giỏi tỉnh:02em,giỏi huyện 08em

      +Năm 2009-2010 học sinh giỏi cấp huyện :03em

     -Tỷ lệ vào cấp III đạt: 60%-70%

3. Về cơ sở vật chất:

     -Diện tích đất nhà trường 5242m2

     - Nhà trường có 08 phòng học (Xây dựng năm 2009-2010) 01 phòng đựng đồ thí nghiệm, 01 phòng thư viện đạt chuẩn,05 phòng cấp bốn khác đã xuống cấp.

4.Những hạn chế:

-Trường THCS Lục Ba thuộc xã Lục Ba là xã di chuyển lòng hồ, dân
cư sinh gần

1000 hộ, sống chủ yếu là làm ruộng,làm chè thu nhập tương đối
thấp. Có khoảng 28,5%

 là hộ nghèo ;hộ cận nghèo 22%,chính vì vậy mà việc đầu tư cho con em đi học còn

 có rất nhiều hạn chế,công tác xã hội hóa giáo dục gặp khó khăn.

-Tổ chức quản lý của ban giám hiệu:chưa chủ động được trong việc
lựa chọn đội ngũ

 chuyên môn có năng lực và trách nhiện cao.Việc đánh giá chuyên
môn của giáo
 viên còn mang tính động viên khích lệ,chưa thực chất.
Do thiếu chủng loại về bộ môn
cho nên việc phân công giảng dạy
còn gập không ít khó khăn.

-Đối với học sinh:Một bộ phận không nhỏ học sinh ý thức chưa tốt
còn lười học, lười
 làm bài tập ở nhà  dẫn đền chất lượng chưa cao.

-Cơ sở vật chất:còn thiếu nhiều:phòng hội đồng, phòng chức năng,
phòng truyền thống,

phòng ytế.Bàn ghế của học sinh không đồng bộ…

5. Những thách thức:

      Cùng với sự phát triển xã hội, kinh tế trong giai đoạn hiện nay đòi
hỏi chất lượng giáo
dục ngày càng cao thì mới đáp ứng được với sự
phát triển của đất nước trong thời kỳ

 hội nhập. Đây là thách thức đối với ngành giáo dục nói chung,trường
THCS Lục Ba nói

      riêng.

-Đối với  cán bộ quản lý,cán bộ giáo viên phải đáp ứng được yêu cấu đổi mới giáo

dục,biết ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học,có đầu óc tư duy sáng tạo,phải tiếp

 tục

 đổi mới phương pháp dạy.

-Đối với gia đình cần phối hợp tốt với nhà trường và xã hội tạo điều kiện tốt nhất cho

học sinh tham gia học tập.

6-Xác định ưu tiên:

-Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực,chủ động sáng tạo

của mỗi học sinh trong việc tiếp thu kiến thức.

-Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ , giáo viên.nhân viên.

-Ứng dụng công nghệ thông tin vao công tác dạy học và quản lý.

 

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

1. Sứ mạng:

   Giáo dục học sinh phát triển toàn diện , đồng thời giáo dục học sinh có kỹ năng sống.

Học sinh có kiến thức,kỹ năng khoa học cơ bản có cơ hội phát triển tài năng, có thể

vận dụng vào đời sống sinh hoạt hàng ngày và có điều kiện tiếp tục học cao hơn.

 2-Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường:

  -Xây dựng tập thể cán bộ công nhân viên chức của nhà trường đoàn kết ,có tinh thần

 trách nhiệm,lòng tự trọng,tinh thần trung thực,lòng nhân ái cao,sự hợp tác,tinh thấn

sáng tạo ,có chí hướng vươn lên.

3. Tầm nhìn:

   Là một ngôi trường thân thiện, học sinh và giáo viên đều được tạo điều kiện học

tập, phấn đấu và cống hiến. Luôn xứng đáng một trong những trường hàng đầu của

ngành Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về hoạt động giáo dục toàn diện và thực hiện tốt

 việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

 

PHẦN III: MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

I.Mục tiêu chung

      Xây dựng được môi trường học tập có nề nếp, kỷ cương, có uy tín về chất lượng giáo dục để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, của thời đại.

II. Mục tiêu cụ thể:

1. Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên  

 - Xây dựng đội ngũ giáo viên đồng bộ cả về số lượng, cơ cấu, đảm bảo chất lượng.

  - Nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ giáo viên, nhân viên, tạo điều kiện tốt nhất để họ được đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Năm 2020có 65% có trình độ trên chuẩn.

     - Chú trọng các biện pháp bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên qua các hình thức chuyên đề, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, tự tích luỹ, viết, áp dụng và phổ biến SKKN. 100% giáo viên, nhân viên biết sử dụng máy vi tính, 80% giáo viên biết ứng dụng CNTT trong dạy học.

     - Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; phát hiện và bồi dưỡng những giáo viên trẻ, có năng lực, nhiệt tình làm đội ngũ nòng cốt trong phát triển chuyên môn; Giáo viên đạt giải trong các hội thi GVdạy giỏi các cấp.

2. Học sinh

2.1 Chất lượng học tập:

      - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tỷ lệ học sinh giỏi đạt 3% trở lên, tỷ lệ học sinh tiên tiến đạt 30% trở lên, giảm tỷ lệ học sinh yếu còn dưới 3%.

     - Tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS hàng năm đạt 100%. Chất lượng học sinh vào THPT hệ công lập được nâng lên đạt tỷ lệ 80%.

     - Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn về học sinh giỏi huyện, tỉnh.

2.2 Chất lượng đạo đức và kỹ năng sống

     - Chất lượng đạo đức: 90% hạnh kiểm khá, tốt. Trung bình là 10%

 - Học sinh được trang bị kỹ năng sống cơ bản, tích cực, tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện...

 - Đạt đơn vị tiến tiến cấp huyện .

3. Cơ sở vật chất và xã hội hoá giáo dục.

Xây dựng cơ sở vật chất theo hướng trường chuẩn quốc gia: Tích cực tham mưu với các cấp ban ngành có liên quan xây dựng nơi làm việc của cán bộ giáo viên(phòng hội đồng ,nơi làm việc của ban giám hiệu và nơi làm việc của các ban ngành).Xây dựng phòng học bộ môn(Hoá,lý,sinh,nghe nhìn,tin, tiếng anh thực hành công nghệ).Các công trình còn thiếu.

4. Quản lý

 -Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ quản lý . Đến 2020 đội ngũ quản lý đạt

 chuẩn về tiêu chí về cán bộ quản lý do bộ ban hành.

                                  PHẦN IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.

    Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo

dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học

sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới

các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn,

giúp học sinh có những kỹ năng sống cơ bản. (Phụ trách: BGH, tổ trưởng CM,giáo

 viên bộ môn, TPT Đội)

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ.

   Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, có phẩm chất chính

trị, có năng lực chuyên môn khá, giỏi, có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong

 cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác giúp

đỡ nhau cùng tiến bộ. (Phụ trách: BGH, tổ trưởng CM)

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị.

        Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài. (Phụ trách: HT,GVphòng bộ môn, thiết bị, thư viện, kế toán, nhân viên bảo vệ)

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

         Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giảng dạy, xây dựng kho học liệu điện tử, thư viện điện tử... Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ giáo viên, nhân viên tự học hoặc    theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng máy tính thành thạo phục vụ công việc. (Phụ trách: PHT, nhóm giáo viên CNTT)

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

       - Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà    trường. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên. Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường.

       - Nguồn lực tài chính: Ngân sách Nhà nước, nguồn vận động xã hội hoá, phụ huynh học sinh...

       - Nguồn lực vật chất: Ngoài CSVC trường được UBND xã Lục Ba Đại Từ xây dựng, được ngành cung cấp, hằng năm vận động CMHS hỗ trợ trang thiết bị giảng dạy, tu sửa nhỏ bàn ghế, mua thêm máy vi tính... (Phụ trách:BGH, BCH Công đoàn, Ban đại diện CMHS)

6. Xây dựng thương hiệu

      - Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường. Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

      - Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường.

 

PHẦN V: TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

 

1.Ra quyết định thành lập Ban tổ chức thực hiện kế hoạch chiến lược: Ban tổ chức sẽ điều chỉnh, bổ sung hằng năm cho phù hợp với tình hình nhân sự .

2. Phổ biến kế hoạch chiến lược: Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, cơ quan chủ quản, cha mẹ học sinh, học sinh, các tổ chức, cá nhân quan tâm đến nhà trường.

3. Tổ chức: Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

4. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

 - Giai đoạn 1: Từ năm 2010 - 2013. Đầu tư xây dựng CSVC và phát triển chất lượng

 giáo dục mũi nhọn; đặc biệt chú trọng đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

 - Giai đoạn 2: Từ năm 2013 - 2015: Hoàn thiện cơ sở vật chất ,chuẩn bị hồ sơ cho việc

 đón chuẩn quốc gia.

  - Tầm nhìn đến 2020:Xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn tiếp theo.

5. Phân công thực hiện

- Chi bộ lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện các mục tiêu

đề ra.

  - Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm cụ thể hoá chiến lược nhà trường trong kế hoạch

từng năm học, chỉ đạo thực hiện và tạo nguồn lực cho việc triển khai hiệu quả các kế

hoạch. Thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra và đánh giá công bằng, khách quan, hiệu

quả theo từng năm học.

   - Phó hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công giúp hiệu trưởng tổ chức triển

khai từng phần cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề

 xuất các giải pháp thực hiện.

  - Tổ trưởng chuyên môn và  trưởng các đoàn thể: Tổ chức xây dựng và thực hiện

 kế hoạch của từng bộ phận, từng tổ trên cơ sở của chiến lược này. Kiểm tra, đánh

giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các

giải pháp để thực hiện kế hoạch.

    - Cán bộ giáo viên, nhân viên: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học

của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo

 kết quả thực hiện kế hoạch công tác cá nhân theo từng học kỳ, năm học, đề xuất

các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

       - Công đoàn phối hợp thực hiện, đặc biệt chú trọng việc bồi dưỡng ý thức đạo

đức trách nhiệm, năng lực của đội ngũ giáo viên.

      - Chi đoàn phối hợp thực hiện, đặc biệt chú trọng việc bồi dưỡng phát huy sức

 mạnh của đội ngũ giáo viên trẻ, nòng cốt.

   - Liên đội phối hợp thực hiện, đặc biệt chú trọng việc xây dựng môi trường học

tập tích cực, lành mạnh, thân thiện cho mọi học sinh.

     - Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch đảm bảo thực hiện được các mục tiêu chiến

 lược, đặc biệt chú trọng chất lượng mũi nhọn.

-         Ban đại diện cha mẹ học sinh (Đề xuất của nhà trường) Tổ chức triển khai chiến

-          lược trong các buổi họp phụ huynh, thống nhất quan điểm thực hiện, hỗ trợ nhà

-         trường trong các hoạt động.

PHẦN VI: KẾT LUẬN

          Trên đây là kế hoạch phát triển giáo dục của trường THCS Lục Ba giai đoạn 2010-2015 và những năm tiếp theo cho đến năm 2020.

         Nhà trường mong muốn chính quyền địa phương quan tâm đầu tư kinh phí hơn nữa cho xây dựng cơ sở vật chất. Các bậc cha mẹ học sinh quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để con em được học tập đầy đủ về thời gian, nội dung bài học, môn học. Ủng hộ nhà trường về kinh phí để sửa chữa cũng như xây dựng CSVC hằng năm. Phòng GD&ĐT quan tâm và chỉ đạo giúp đỡ nhà trường trong việc thực hiện chuyên môn, điều động bố trí giáo viên, nhân viên hợp lý đảm bảo cả số lượng và chất lượng.

 

Nơi nhận:                                                         TM HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Phòng GD&ĐT (Báo cáo) ;                                                HIỆU TRƯỞNG

- Đảng uỷ - UBND xã Lục Ba Từ (B/cáo);

- Lưu VP.

                                                                                   Nguyễn Đức Hoà

                                                                  

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI TỪ PHÊ DUYỆT

 

 

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Lục Ba - Đại Từ - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.726636