KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH TRƯỜNG THCS MINH TIẾN, NĂM HỌC 2011 – 2012
      

     Thiện kế hoạch năm học 2011 - 2012
Căn cứ Công văn số 3694/ SGD&ĐT- GDTH, ngày 10 tháng 10 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên.
Thực hiện công văn số 893 /CV-PGDĐT  ngày 21 tháng 11 năm 2011 và công văn số 128/ PGDĐT – GDTHCS của Phòng GD&ĐT Đại Từ  về việc tổ chức ngày hội đọc năm học 2011 – 2012.
Trường THCS Minh Tiến  lập kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện ngày hội đọc năm học 2011 – 2012 năm học 2011 - 2012 như sau:
1.    Mục đích của cuộc thi
-    Tổ chức: Ngày hội đọc nhằm tôn vinh sách, quảng bá cho văn hóa đọc và bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính và triển khai thực hiện việc phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện với mục tiêu “ Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội nhằm góp phần xây dựng có hiệu quả thế hệ đọc tương lai”.
-     Tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hóa nhằm thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách.
-     Ngày hội đọc tổ chức nhằm củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán thư viện, duy trì và đảm bảo chất lượng hoạt động của thư viện trong nhà trường.
-    Ngày hội đọc tổ chức, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để giao cho học sinh có điều kiện  giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”
2. Đối tượng tham gia
- Đối tượng tham gia dự thi là toàn thể học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 của trường THCS Minh Tiến
3. Thời gian tổ chức
- Khai mạc và tổ chức lúc 7h30 phút ngày 27 tháng 2 năm 2012, trong thời gian một buổi sáng. 
4. Tổ chức thực hiện                                                                                                       
  -     Tổng phụ trách, đoàn thanh niên, tổ chuyên môn xã hội  kết hợp với giáo viên chủ nhiệm phổ biến thể lệ cuộc thi đến tất cả học sinh thông qua tiết dạy HĐNGLL trên lớp, thông qua bảng tin và qua trang web của trường.
- Ra quyết định thành lập Ban tổ chức và kế hoạch triển khai thực hiện về việc tổ chức ngày hội đọc năm học 2011 – 2012.
* Nhiệm vụ các thành viên

- Đ/c Hoàng Huyền Thương, tổng phụ trách Đội  và các ủy viên trong Ban tổ chức tổ chức có nhiệm vụ hướng dẫn các lớp và  học sinh tham gia ngày hội đọc năm học 2011 – 2012.
- Đ/c Hoàng Huyền Thương chịu trách nhiệm tổ chức chương trình
- Đ/c Nguyễn Đức Thành chịu trách nhiệm tổ chức phát đông phong trào quyên góp ủng hộ  sách của  học sinh các lớp trong nhà trường.
- Đ/c Vương Hữu Thuận chịu trách nhiệm tổ chức phát đông phong trào quyên góp ủng hộ  sách  cho thư viên trong công nhân viên chức  tại nhà trường.
- Đ/c Nguyễn Văn Huyền chịu trách nhiệm tổ chức hội thi vẽ tranh theo sách, chấm và lựa chọn bức tranh tham gia thi ngày 27/2/2012
- Đ/c Hoàng Văn Thư, tổ trưởng tổ xã hội có trách nhiệm phân công giáo viên tham gia thuyết trình về văn hóa đọc và kỹ năng đọc sách trong ngày 27/2/2012.
- Các đồng chí: Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Quỳnh, Hoàng Huyền Thương có trách nhiệm tổ chức tập luyện các tiết mục văn nghệ  cho học sinh tham gia chào mừng ngày hội đọc sách.
- Các đồng chí GVCN có trách nhiệm hướng dẫn cho các học sinh của lớp tham gia ngày hội đọc năm học 2011 – 2012.
 
* Kế hoạch cụ thể:

TT

Nội dung

Số học sinh thi

Thời gian

thực hiện

Ghi chú

1

Quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện

Cả lớp

22/02 đến 27//02/2012

Mang sách đến ủng hộ theo lớp ngày 27/2/2012

2

Vẽ tranh theo sách

Cả lớp

22/02 đến 25//02/2012

Mỗi lớp lựa chọn 05 bức tranh dự thi vào 27/2/2012

3

Thi hùng biện về 1 cuốn sách yêu thích

01 học sunh

5 phút

 

4

Thi nghệ thuật xếp sách

03 học sinh

20 phút

Dùng sách để xếp thành những hình đẹp, ấn tượng, có sáng tạo. Sách dự thi do các lớp tự bố trí

5

Thuyết trình về văn hóa đọc và kỹ năng đọc sách

Không

10 phút

01 Giáo viên tổ xã hội

                                                                                        Hiệu trưởng:

                                                                                    ( Đã ký)

                                                                                       Nguyễn Mạnh Tuấn


XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Minh Tiến - Đại Từ - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.257808