Tin nổi bật
Thực hiện Quyết định số 752/QĐ-SGDĐT, ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về  việc Thanh tra chuyên ngành đối với phòng GD&ĐT, các CSGD trực thuộc phòng GD&ĐT huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 27 tháng
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 -2015 và kế hoạch số 88/GDĐT-THCS ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Phổ Yên về việc tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS năm học 2014-2015. Đây là năm đầu tiên huyện Phổ Yên tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm cấp THCS với quy mô cấp huyện. Hội thi giáo viên chủ nhiệm cấp THCS năm học 2014 – 2015 được diễn ra từ ngày 17/04/2015 đến ngày 19/04/2015.
Giai điệu tuổi hồng là hội thi do ngành giáo dục tổ chức 02 năm/lần. Tham dự hội thi, các em học sinh được giao lưu, học hỏi và thể hiện khả năng của bản thân mình.
GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 4 20 tháng 4 năm 2015
Năm 2015, cùng với đất nước kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại, có ý nghĩa sâu sắc đối với Lịch sử dân tộc như 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Quốc khánh 2.9 và nhiều sự kiện lịch sử trọng đại khác của đất nước
Thực hiện Quyết định số 216/QĐ-SGD&ĐT ngày 16/3/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Điều lệ Hội thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh Thái Nguyên năm học 2014 - 2015, ngày, 11/4/2015, Phòng GD&ĐT Phổ Yên tổ chức Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp huyện năm học 2014 - 2015.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.863 533