Thông tin đang được cập nhật
Địa chỉ : Xã Phúc Luong -Đại Từ - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.526072