Địa chỉ : Xóm Yên Thông, xã Bình Yên, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại : 02803879027 - Fax : 02803879223
Website :
Địa chỉ : Xã Tân Hương huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại : 0280.3766.242
Website :
Địa chỉ : Phường Hoàng Văn Thụ - Tp. Thái Nguyên
Điện thoại : 0280.3.859402
Website :
Địa chỉ : Tổ 2 - Thị trấn Hương Sơn - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại : 02803.867230 - Fax : 02803. 867230
Website : thptphubinh.edu.vn
Địa chỉ : Phường Hoàng Văn Thụ. Thái Nguyên
Điện thoại : 0280.3652.847
Website :
Địa chỉ : Thái Nguyên
Website :
Địa chỉ : Thái Nguyên
Website :
Địa chỉ : Huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên
Website :
Địa chỉ : Thị trấn Ba Hàng - huyện Phổ Yên. Thái Nguyên
Website :
Địa chỉ : TT Đình Cả huyện Võ Nhai. Thái Nguyên
Điện thoại : 02803827485
Website :
Địa chỉ : Thái Nguyên
Website :
Địa chỉ : Thái Nguyên
Website :
Địa chỉ : TT Bắc Sơn - Phổ Yên - Thái Nguyên
Điện thoại : 0280.3.865024
Website :
Địa chỉ : Xã Đắc Sơn - Phổ Yên - Thái Nguyên
Website :
Địa chỉ : Xã Đông Cao - Phổ Yên - Thái Nguyên
Điện thoại : 0280.3.866211
Website :
Địa chỉ : TT Ba Hàng - Phổ Yên -Thái Nguyên
Website : http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/default.aspx
Địa chỉ : Xã Đắc Sơn - Phổ Yên - Thái Nguyên
Website :
Địa chỉ : TT Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên
Điện thoại : 0280.3.863261
Website :
Địa chỉ : TT Bãi Bông - Phổ Yên - Thái Nguyên
Điện thoại : 0280.3.863304
Website :
Địa chỉ : TT Bắc Sơn - Phổ Yên - Thái Nguyên
Điện thoại : 0280.3.865133
Website :
Địa chỉ : Xã Đông Cao, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại : 0280.3.866304
Website :
Địa chỉ : Xóm Trại, xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên
Điện thoại : 0280.3.864084
Website :
Địa chỉ : TT Ba Hàng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại : 0280.3.863082
Website :
Địa chỉ : Xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại : 0280.3. 763719
Website :