Tin nổi bật
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng dự án “Nâng cao chất lượng Giáo dục Mầm non” của dự án Plan. Ngày 23,24/5/2016 BQLDA phòng GDĐT Đại Từ tổ chức lớp Tập huấn cho CBQL, GV của 5 trường mầm non dự án Plan: MN Phú Thịnh; MN Na Mao; MN Cát Nê; MN Phúc Lương; MN Phú Lạc về lĩnh vực giáo dục phát triển nhận thức.
Thực hiện Công văn 362/SGDĐT-KTKĐCL ngày 31/3/2016 của Sở GDĐT Thái Nguyên và Công văn số 299/PGDĐT-THCS ngày 28/4/2016 của Phòng GDĐT Đại Từ về việc Hướng dẫn xét tốt nghiệp
Thực hiện Công văn số 552/SGDĐT-VP ngày 10 tháng 5 năm 2015 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc mời dự Lễ tuyên dương học sinh đoạt giải trong cuộc thi cấp quốc gia năm học 2015-2016, ngày 17/5/2016
Căn cứ Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 10/5/2016 của Chủ tịch UBND của huyện Đại Từ về việc thẩm định, kiểm tra công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2016. Ngày 16/5/2016, đoàn thẩm định trường chuẩn Quốc gia theo quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra thẩm định trường MN Vạn Thọ xã Vạn Thọ, trường MN Lục Ba xã Lục Ba
Thực hiện chương trình hợp tác giữa Plan vùng Thái Nguyên với BQLDA Plan Phòng GDĐT Đại Từ; Để chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1, BQLDA phòng GDĐT Đại Từ tổ chức Hội thảo chia sẻ giữa GVMN, GVTH, phụ huynh học sinh về chuyển tiếp trẻ em 5 tuổi lên lớp 1 thuộc 5 xã dự án Plan: Xã Phú Thịnh, Na Mao, Cát Nê, Phúc Lương, Phú Lạc.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :