Tin nổi bật
Thực hiện chương trình hợp tác giữa Plan vùng Thái Nguyên với BQLDA Plan Phòng GD&ĐT Đại Từ năm FY 15. Ngày 6/3/2015 BQLDA Plan phòng GD&ĐT Đại Từ tổ chức giao ban chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm của nhóm giáo viên cốt cán đợt 2 cho CBQL và giáo viên 5 trường thực hiện dự án tại trường MN Phúc Lương.
Năm 2014 là năm đầu triển khai Chương trình hành động của ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, là năm tiếp tục
Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-DAPL-PGD&ĐT ngày 20 thắng 01 năm 2015 về tổ chức Hội thi “Giáo viên áp dụng sáng kiến thực hiện chương trình GDMN” cho giáo viên các trường Mầm non thuộc dự án Plan trên địa bàn huyện Đại Từ.
Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-BCĐPCGD ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ban chỉ đạo PCGD tỉnh Thái Nguyên về kế hoạch làm việc với đoàn kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, năm 2014 của Bộ Giáo dục và
Thực hiện Công văn số 34/SGD&ĐT-KT&KĐCLGD ngày 13 tháng 01 năm 2015 về việc thi HSG cấp tỉnh lớp 9, 10, 11 năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên; thực hiện Kế hoạch thi chọn HSG các môn văn hóa lớp 9 năm học 2014-2015 của Phòng GD&ĐT Đại Từ
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :