Tin nổi bật
Ngày 17;18/10/2014 Phòng GD&ĐT huyện Đại Từ tiếp tục mở lớp tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên tại cụm Bản Ngoại; Hà Thượng gồm các đơn vị: MN Hoàng Nông; MN Tiên Hội; MN Bản Ngoại; MN La Bằng; MN Phú Xuyên; MN Yên Lãng; MN Núi Hồng; MN An Khánh; MN Hà Thượng; MN Phục Linh; MN Tân Linh; MN Cù Vân; MN Tân Thái.
Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Đại Từ về việc tổ chức giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng huyện Đại Từ, hôm nay, ngày 17/10/2014, tại cụm Bản Ngoại và Ký Phú
Thực hiện Kế hoạch số 852/KH-SGD&ĐT ngày 21/7/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên huyện Đại Từ năm học 2014-2015. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ tổ chức tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 cấp học Mầm non tại các cụm chuyên môn.
Ngày 28/8/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo  đã ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá học sinh tiểu học, thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 về Đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học. Để triên khai thực hiện Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT,
Thực hiện chương trình hợp tác giữa Plan vùng Thái Nguyên với BQLDA Plan Phòng GD&ĐT Đại Từ năm FY 15; Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện dự án “Nâng cao chất lượng Giáo dục Mầm non” . Ban QLDA phòng GD&ĐT Đại Từ tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên của 5 trường trong dự án: MN Phú Thịnh, MN Phú Lạc, MN Na Mao, MN Phúc Lương, MN Cát Nê về phương pháp phát triển vận động cho trẻ MN từ ngày 9/10/2014 đến ngày 10/10/2014.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :