Tin nổi bật
Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-PGDĐT, ngày 13/7/2016 về Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường tiểu học. Với mục đích: - Giúp cho các CBQL và GV các nhà trường nắm được nội
Để thể hiện tấm lòng tri ân với các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, các cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam, người có công với nước, hoà trong không khí chung
Thực hiện Kế hoạch số 359/KH-PGDĐT ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ;  Ngày 25-26 tháng 7 năm 2016, Phòng GDĐT Đại Từ đã tổ chức lớp Triển khai trường học kết nối và Quản lý dữ liệu giáo dục tiểu học
Nhằm giúp cho các nhà quản lí nắm chắc những điểm đổi mới trong trường Tiểu học theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của BCHTW Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; Nắm được các giải pháp then chốt để thực hiện đổi mới
Thực hiện chương trình hợp tác giữa Plan vùng Thái Nguyên với BQLDA Plan Phòng GDĐT Đại Từ; Nhằm đánh giá kết quả thực hiện dự án năm FY16. Ngày 28/6/2016 BQLDA phòng GDĐT Đại Từ tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện dự án trong năm vừa qua. Tới dự buổi Hội thảo gồm có:
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :