Tin nổi bật
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Thái Nguyên, hôm nay, ngày 27/8/2014, Phòng GD&ĐT Đại Từ tổ chức khai mạc các lớp Tập huấn và tổ chức Tham gia diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học.
Hôm nay, ngày 26/8/2014, được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND Huyện, Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên, Hội Khuyến học huyện §¹i Tõ phèi kÕt hîp víi Phßng Gi¸o dôc - §µo t¹o long trọng tổ chøc Chương trình “Thắp sáng
Để đánh giá những thành tựu đạt được trong năm học 2013-2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014-2015, ngày 22/ 08/ 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2013 -2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015 cấp học Mầm non.
Thực hiện Quyết định 1360/QĐ-PGDĐT ngày 11/8/2014 về việc thành lập đoàn kiểm tra đầu năm học 2014 - 2015 của Phòng GD&ĐT huyện Đại Từ; Nhằm đánh giá công tác chuẩn bị cho năm học đồng thời kiểm tra thực trạng về CSVC giúp các nhà trường tiếp tục có giải pháp nâng cao CSVC, thiết bị, đồ dùng đồ chơi của nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.
Để nâng cao kiến thức về VSATTP cho CBQL, CBYT và cô nuôi của các trường Mầm non, Tiểu học tổ chức cho học sinh ăn bán trú trên địa bàn huyện Đại Từ  năm học 2014-2015.  Ngày 23/8/2014 Phòng GD&ĐT Đại Từ phối hợp với Trung tâm Y tế
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :