Tin nổi bật
Nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 4 và triển khai các hoạt động công tác tháng 5/2016; Chiều ngày ngày 27 tháng 4 năm 2016, phòng GDĐT Đại Từ tổ chức hội nghị giao ban CBQL cấp Mầm non tại trường Hội trường Phòng GD ĐT Đại Từ
Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) năm học 2015 - 2016 của Phòng GDĐT Đại Từ. Trong tháng 4/2016 các đoàn đánh giá ngoài của Sở GDĐT Thái Nguyên đã về làm việc tại trường MN Hà Thượng, TH Tân Thái, THCS Văn Yên - Huyện Đại Từ.
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016; để đánh gia những kết quả đạt được trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện mô hình Trường học mới lớp 6 cấp THCS, hôm nay, ngày 26/4/2016, Phòng GDĐT
Thực hiện chương trình hợp tác giữa Plan vùng Thái Nguyên với BQLDA Plan Phòng GDĐT Đại Từ năm FY 16; Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng dự án “Nâng cao chất lượng Giáo dục Mầm non”. Ngày 23,24/4/2016 BQLDA phòng GDĐT Đại Từ tổ chức lớp Tập huấn cho CBQL, GV của 5 trường mầm non dự án Plan: MN Phú Thịnh; MN Na Mao; MN Cát Nê; MN Phúc Lương; MN Phú Lạc về hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp mầm non lên tiểu học.
Thực hiện Công văn số 60/SGDĐT-KT&KĐCLGD ngày 14 tháng 01 năm 2016 về việc thi HSG cấp tỉnh lớp 9, 10, 11 năm học 2015-2016 của Sở GDĐT Thái Nguyên, ngày 05/4/2016, Hội đồng coi thi Phòng GDĐT Đại Từ đã
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :