Công văn tuyển sinh vào lớp 10

07/5/2010  8:27:18 AM

UBND HUYỆN ĐẠI TỪ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    PHÒNG GD&ĐT                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









 


Số: 288/CV-GD                                        Đại Từ, ngày 06 tháng 5 năm 2010

V/v tuyển sinh vào lớp 6, lớp10                                           

năm học 2010-2011.

 

 

Kính gửi : Các trường Tiểu học và THCS trong Huyện

Thực hiện Công văn số 557/SGD&ĐT-GDTrH về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh lớp 6, lớp 10  năm học 2010-2011, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường thông báo, triển khai, thực hiện tốt những nội dung như sau:

 Các văn bản hướng dẫn: Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo.

I. Tuyển sinh lớp 6 Trung học cơ sở.

1. Thành lập Hội đồng xét tuyển

Trưởng phòng Giáo dục Quyết định thành lập mỗi trường THCS một Hội đồng xét tuyển học sinh vào lớp 6, gọi là Hội đồng Tuyển sinh, gồm các thành phần sau:

- Chủ tịch HĐ: Hiệu trưởng nhà trường.

- Phó chủ tịch HĐ : Phó hiệu trưởng nhà trường.

- Các uỷ viên HĐ : Thư ký nhà trường, các tổ trưởng chuyên môn.

Ngày 01 tháng 7 năm 2010 các trường nhận Quyết định thành lập Hội đồng Tuyển sinh trường THCS trong Huyện của Trưởng phòng Giáo dục  Huyện.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh:

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 (Theo Quyết định 12 của Bộ) cho học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học thuộc địa bàn tuyển sinh.

- Tổ chức thu nhận hồ sơ dự tuyển của học sinh.

- Thời gian tuyển sinh tại trường: Từ ngày 05/7 đến 9/7/2010.

- Duyệt danh sách tuyển sinh lớp 6 với Phòng Giáo dục ngày 21, 22 tháng 7 năm 2010.

3. Hồ sơ duyệt tuyển sinh lớp 6 gồm:

a) Danh sách tuyển sinh vào lớp 6 : 02 bản (theo mẫu đính kèm):

b) Giấy khai sinh của học sinh: Bản chính hoặc bản sao (hợp lệ)

c) Học bạ  của học sinh: Bản chính, ghi, phê duyệt đầy đủ các nội dung ở tất cả các lớp.

Lưu ý: Để đảm bảo thuận lợi trong công tác tuyển sinh, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường Tiểu học bàn giao toàn bộ học bạ, giấy khai sinh học sinh lớp 5 trường mình đã hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2009-2010 cho trường THCS trên địa bàn tuyển sinh lớp 6 năm học 2010-2011, sau thời gian Tổng kết năm học 1 tuần, để đảm bảo tuyển sinh đạt 100% và theo dõi được HS chuyển đi, chuyển đến, HS chưa đăng ký vào học lớp 6.

- Đối với học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học có nguyện vọng chuyển đi nơi khác thì trường THCS được giao kế hoạch tuyển sinh, lập vào danh sách tuyển sinh lớp 6 năm học này và giới thiệu về Phòng GD&ĐT làm thủ tục chuyển trường.

- Giấy khai sinh tách riêng ra khỏi học bạ, xếp riêng học bạ và giấy khai sinh thứ tự theo danh sách tuyển sinh.

4. Lịch duyệt tuyển sinh với Phòng GD&ĐT:

- Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2010: THCS An Khánh, Cù Vân, Hà Thượng, Phục Linh, Tân Linh, Tân Thái, Hùng Sơn,  TT Đại Từ.

- Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2010: THCS Bình Thuận, Lục Ba, Văn Yên, Vạn Thọ, Ký Phú, Cát nê, Quân Chu.

- Sáng ngày 22 tháng 7năm 2010: THCS Mỹ Yên, Khôi Kỳ, Tiên Hội, Hoàng Nông, La Bằng, Bản Ngoại, Phú Xuyên, Việt n.

- Chiều ngày 22 tháng 7 năm 2010: THCS Yên Lãng, Phú Thịnh, Phú Cường, Minh Tiến, Phú Lạc, Phúc Lương, Đức Lương.

II. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT

1. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và ngoài công lập

a. Hình thức: Thi tuyển kết hợp với xét tuyển .

b. Việc phân địa bàn tuyển sinh: theo cấp huyện (TP,TX). Học sinh ở đơn vị huyện, thành, thị nào chỉ được nộp đơn vào các trường THPT trên địa bàn đó (Kể cả các học sinh năm trước thi chưa đỗ).

Đối với các huyện (Thành phố, thị xã) có nhiều trường THPT , việc phân địa bàn tuyển sinh đến từng xã, phường do UBND cấp huyện, thành phố, thị xã qui định(sẽ thông báo sau).

Chú ý : Các trường THPT Khánh Hoà, Dương Tự Minh,  Bắc Sơn , Trại Cau , Ngô Quyền, Chu Văn An , Gang thép có thể nhận hồ sơ của học sinh ở các địa bàn lân cận nếu các học sinh đó có nguyện vọng (sau khi nhận hồ sơ lập danh sách báo cáo Sở GS&ĐT).Các trường ngoài công lập có thể nhận hồ sơ của học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể:

+ THPT Khánh Hoà, Dương Tự Minh có thể nhận hồ sơ của các học sinh thuộc Sơn Cẩm, Cổ Lũng, Vô Tranh (Phú Lương), An Khánh, Hà Thượng, Cù Vân (Đại Từ).

+ THPT Bắc Sơn có thể nhận hồ sơ của các học sinh thuộc Quân Chu, Cát Nê (Đại Từ)

+ THPT Ngô Quyền có thể nhận hồ sơ của các học sinh thuộc Tân Thái (Đại Từ), Bình Sơn, Bá Xuyên (Sông Công), Phúc Tân (Phổ Yên)

          - Mỗi học sinh chỉ được nộp hồ sơ thi tuyển theo quy định của Sở GD&ĐT vào một trường THPT sau khi đã cân nhắc kĩ.

c. Thời gian thi: Ngày 29 tháng 6 năm 2010

d. Lịch làm việc:

- Ngày 10 /6/2010:

Hội nghị Tuyển sinh THPT 2010, Tập huấn sử dụng máy tính, phát đĩa cài đặt

- Từ 10/6 đến 15/6/2010: Các trường bán hồ sơ dự thi (do Sở GD&ĐT phát hành)

Lưu ý :Các trường THCS làm thẻ cho học sinh  theo mẫu cũ (Mẫu số 5 trang 43 -Tài liệu Hướng dẫn tổ chức nghiệp vụ thi của Bộ GD&ĐT năm 2003)

- Từ 15/6 đến 17/6/2010: Các trường nhận đơn dự thi của học sinh và nhập dữ liệu vào máy tính.(theo lịch cụ thể của các trường THPT)

- Ngày 29/6/2010 Thi tuyển tại các Hội đồng.

- Từ 2/7 đến 10/7/2010: Chấm thi, công bố kết quả.

- Từ 10/7 đến 13/7/2010: Các trường lên phương án tuyển sinh duyệt tại Sở GD&ĐT (Lịch duyệt sẽ công bố sau).

Sau khi duyệt kết quả tại Sở GD&ĐT, các trường công bố ngay, công khai điểm chuẩn vào trường mình, công bố danh sách trúng tuyển  và trả hồ sơ dự tuyển cùng phiếu báo điểm cho các học sinh không trúng tuyển có nguyện vọng nộp đơn học trường khác trên cùng địa bàn huyện (TP, TX).

III. Tuyển sinh vào THPT Chuyên

1. Ngày thi: 29, 30/6 và 01/7 năm 2010.

2. Các môn chuyên: Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc,  Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học

3. Hình thức thi:

- Các học sinh sẽ thi hai môn điều kiện Ngữ Văn và Toán ( mỗi môn thời gian thi 120 phút) theo đề chung với các trường khác vào ngày 29/6/2010 tại Hội đồng thi THPT Chuyên. Môn điều kiện thứ ba là môn Tiếng Anh (thời gian thi 90 phút) thi vào sáng ngày 30 tháng 6 năm 2010 tại Hội đồng thi THPT Chuyên

- Một học sinh có thể đăng ký thi hai môn chuyên theo lịch (Nguyện vọng 1 thi buổi sáng) :

                 Sáng 01/7/2010: thi Chuyên Văn (150 phút), Chuyên Toán (150 phút), Chuyên Tiếng Anh (120 phút)

                 Chiều 01/7/2010: Thi  Chuyên Lịch sử (150 phút), Chuyên Địa lý (150 phút), Chuyên Tiếng Nga(120 phút),  Chuyên Tiếng Pháp(120 phút), Chuyên Tiếng Trung Quốc(120 phút), Chuyên Vật lý(150 phút), Chuyên Hoá học(120 phút), Chuyên Sinh học(150 phút), Chuyên Tin học(150 phút).

- Thí sinh thi vào Chuyên Tin sẽ thi môn Chuyên là Toán, thí sinh thi vào chuyên Chuyên Tiếng Nga,  Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc sẽ thi môn chuyên là Tiếng Anh

- Nếu không trúng tuyển vào THPT Chuyên, các học sinh sẽ được sử dụng kết quả thi hai môn điều kiện Ngữ Văn , Toán để tham gia xét tuyển vào các trường THPT khác trên địa bàn tuyển sinh (huyện, thành phố, thị xã) bình đẳng như các học sinh thi trực tiếp vào các trường đó.

4. Trường THPT Chuyên có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các thông tin về tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên năm học 2010-2011 cho giáo viên, học sinh và nhân dân biết.

5. Hồ sơ thi nộp tại trường THPT (nơi học sinh đăng kí xét tuyển khi không đỗ vào trườngTHPT chuyên).

 

V. Tuyển sinh vào trường Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên :

          Sẽ có hướng dẫn riêng.

Nhận được Công văn này Phòng  GD&ĐT yêu cầu các trường phổ biến rộng rãi  Hướng dấn tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 20010-2011 và có biện pháp, kế hoạch tuyển sinh đảm bảo đầy đủ, đúng theo nội dung trên.

Nơi nhận:

- Các trường TH, THCS: (T/h)

- Lưu VT

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã kí)

                     

Lê Quang Trung

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

THAM GIA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH THCS NĂM HỌC 2010-2011

(dự kiến ) 

Trường THCS……………………………

TT

Họ và tên

(viết chữ in hoa)

Chức danh

Chi chú

1

 

Hiệu trưởng

 

2

 

Phó hiệu trưởng

 

3

 

Thư ký HĐ trường

 

4

 

Tổ trưởng tổ XH hoặc (Văn -Sử)

 

5

 

Tổ trưởng tổ TN hoặc (Toán -Lý)

 

6

 

Giáo viên  (Nghiệp vụ, chuyên môn tốt)

 

7

 

Giáo viên  (Nghiệp vụ, chuyên môn tốt)

 

8

 

Giáo viên  (Nghiệp vụ, chuyên môn tốt)

 

Gửi về Tổ THCS Phòng GD&ĐT  Ngày 20/5/2010                                                                  

HIỆU TRƯỞNG

                                                                (Ký tên- đóng dấu)

 

 

Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :