TÀI NGUYÊN CHIA SẺ
  Tiêu đề Lần tải về Ngày nhập Download
Tài liệu tập huấn
612 03/06/2015  
Kết quả thi DH theo chủ đề tích hợp và vận dụng KT liên môn
574 12/05/2015  
KQ xếp giải cuộc thi Giải toán qua Interent cấp toàn quốc
478 07/05/2015  
KQ xếp giải IOE cấp Tỉnh
năm học 2014-2015
339 07/05/2015  
KQ Giải cờ vua huyện đại từ năm 2015
408 17/04/2015  
Driver HP1005
224 14/04/2015  
Kết quả cuộc thi "Vô địch tin học văn phòng thế giới" cấp tỉnh
389 07/04/2015  
DS đội tuyển thi Giải toán qua Internet cấp quốc gia
896 30/03/2015  
DS đội tuyển thi IOE cấp quốc gia
588 30/03/2015  
KQ xếp giải Cuộc thi Giải toán qua Internet cấp Tỉnh
Toán tiếng Việt và toán tiếng Anh
1874 30/03/2015  
KQ xếp giải thi Giải toán qua Internet cấp huyện
1379 25/03/2015  
Kết quả thi Giải toán qua Internet cấp Tỉnh
(Toán tiếng Anh và tiếng Việt)
1986 20/03/2015  
DS học sinh dự thi Cuộc thi Giải toán qua Internet cấp Tỉnh
Năm học 2014 - 2015
1964 16/03/2015  
Kết quả xếp giải cuộc thi Giải toán qua Internet bằng tiếng Anh cấp huyện
905 14/03/2015  
Kết quả Giải toán qua Internet cấp Huyện
1919 13/03/2015  
Kết quả tổng hợp IOE cấp Tỉnh
Năm học 2014-2015
1464 07/03/2015  
Văn bản mới về bản sao không cần chứng thực
278 04/03/2015  
QĐ công bố thủ tục hành chính
186 04/03/2015  
Kết quả thi GVCNG cấp THCS
Năm học 2014 - 2015
437 11/02/2015  
Kết quả thi GVCNG
Kết quả thi chấm hồ sơ và bài viết
487 01/02/2015  
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :