TÀI NGUYÊN CHIA SẺ
  Tiêu đề Lần tải về Ngày nhập Download
KQ Giải cờ vua huyện đại từ năm 2015
73 17/04/2015  
Driver HP1005
59 14/04/2015  
Kết quả cuộc thi "Vô địch tin học văn phòng thế giới" cấp tỉnh
189 07/04/2015  
DS đội tuyển thi Giải toán qua Internet cấp quốc gia
717 30/03/2015  
DS đội tuyển thi IOE cấp quốc gia
449 30/03/2015  
KQ xếp giải Cuộc thi Giải toán qua Internet cấp Tỉnh
Toán tiếng Việt và toán tiếng Anh
1548 30/03/2015  
KQ xếp giải thi Giải toán qua Internet cấp huyện
1077 25/03/2015  
Kết quả thi Giải toán qua Internet cấp Tỉnh
(Toán tiếng Anh và tiếng Việt)
1811 20/03/2015  
DS học sinh dự thi Cuộc thi Giải toán qua Internet cấp Tỉnh
Năm học 2014 - 2015
1796 16/03/2015  
Kết quả xếp giải cuộc thi Giải toán qua Internet bằng tiếng Anh cấp huyện
753 14/03/2015  
Kết quả Giải toán qua Internet cấp Huyện
1712 13/03/2015  
Kết quả tổng hợp IOE cấp Tỉnh
Năm học 2014-2015
1258 07/03/2015  
Văn bản mới về bản sao không cần chứng thực
146 04/03/2015  
QĐ công bố thủ tục hành chính
70 04/03/2015  
Kết quả thi GVCNG cấp THCS
Năm học 2014 - 2015
290 11/02/2015  
Kết quả thi GVCNG
Kết quả thi chấm hồ sơ và bài viết
337 01/02/2015  
Kết quả thi IOE
Cấp THCS
1268 19/01/2015  
Kết quả thi IOE
Cấp Tiểu học
778 19/01/2015  
Văn bản KĐCLGD trường MN - Theo TT25-2014
89 17/12/2014  
Nghị định 108 - Tinh giảm biên chế
452 28/11/2014  
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :