TÀI NGUYÊN CHIA SẺ
  Tiêu đề Lần tải về Ngày nhập Download
DS đội tuyển tham dự Cuộc thi Giải toán qua Internet cấp Quốc gia
Năm học 2013 - 2014
389 14/04/2014  
DS học sinh đạt giải trong cuộc thi Giải toán qua Internet cấp Tỉnh
Năm học 2013-2014
1255 14/04/2014  
DS học sinh đạt giải trong cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp Tỉnh
Năm học 2013-2014
378 14/04/2014  
KQ thi Văn hay - Chữ đẹp cấp huyện
Năm học 2013-2014
1073 08/04/2014  
DS đội tuyển tham dự Cuộc thi IOE cấp Toàn quốc
618 08/04/2014  
Kết quả Giải toán qua Internet cấp tỉnh
Năm học 2013-2014
2279 04/04/2014  
DS đội tuyển tham dự Cuộc thi Giải toán qua Internet cấp Tỉnh
Năm học 2013-2014
1824 30/03/2014  
DS học sinh đạt giải trong cuộc thi Giải toán qua Internet cấp huyện
Năm học 2013-2014
2395 28/03/2014  
Tổng hợp kết quả Giải toán qua Internet
3120 26/03/2014  
Nghị định về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
287 25/03/2014  
QĐ số 28/2013/QĐ-UBND về quy chế phát ngôn...tỉnh Thái Nguyên
125 19/03/2014  
NĐ 76/2012/NĐ-CP Hướng dẫn Luật tố cáo
32 19/03/2014  
NĐ 75/2012/NĐ-CP Hướng dẫn Luật khiếu nại
36 19/03/2014  
Luật số 03/QH11 về Luật tố cáo
27 19/03/2014  
Luật số 02/2011/QH11 - Luật khiếu nại
34 19/03/2014  
NĐ 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật công chức
46 19/03/2014  
NĐ 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức
41 19/03/2014  
Luật số 43/QH13 về Luật tiếp công dân
28 19/03/2014  
NĐ 138-NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GD&ĐT
48 19/03/2014  
DS học sinh thi Giải toán qua Internet cấp huyện
Năm học 2013-2014 đã chia Cụm thi
1775 15/03/2014  
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :