Tin nổi bật
Thực hiện Công văn số 1212 /SGDĐT – KTKĐCL ngày 06/ 9/2016 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc Thi chọn HSG lớp 12 THPT, MTCT lớp 12 THPT, BTTHPT, lớp 9 THCS năm học 2016 – 2017; Kế hoạch số 404/ PGDĐT - CMTHCS ngày 09/ 9/ 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Định Hóa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2016 – 2017.ngày 09/ 9/ 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Định Hóa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2016 – 2017.
Thực hiện công văn số 345/ CĐSP – BD Ngày 02 tháng 08 năm 2016 của Trường cao Đẳng Sư phạm Thái Nguyên về việc đề nghị Phòng GD&ĐT Định Hóa phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn huyện Định Hóa, Công văn số 418/ CV- PGD&ĐT ngày 15/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Định Hóa về việc tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giảng dạy môn Ngữ văn ở trường THCS.
Thực hiện Hướng dẫn số 1213/SGDĐT - GDTrH ngày 06 tháng 09 năm 2016 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016 – 2017 , ngày 13 tháng 9 năm 2016, tại trường THCS Bảo Linh, Phòng GD&ĐT Định Hóa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp THCS năm học 2016 – 2017.
Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học tại văn bản số 1205/SGDĐT-GDTH ngày 01/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên; ngày 13/9/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị cán bộ quản lý cấp Tiểu học triển khai nhiệm vụ cụ thể của cấp học.
Sáng ngày 05/9, Huyện Định Hóa phối hợp với Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Lễ Khánh thành Công trình Trường Mầm non xã Phú Đình do Tập đoàn Bảo Việt - Bộ Tài chính tài trợ kinh phí xây dựng và tổ chức Ngày hội đến trường của bé năm học 2016-2017.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :