Tin nổi bật
Ngày 09/01/2016, tại Hội trường lớn UBND huyện Định Hóa, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên và UBND huyện Định Hóa tổ chức chương trình “ Tết ấm tình thương” tặng quà và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi cấp tiểu học và THCS Huyện Định Hóa
Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Sở GD&ĐT Thái Nguyên và tổ chức Room to Read (RtR), nhằm tạo cơ hội cho các cán bộ thư viện của các trường Tiểu học trau dồi về kiến thức, kỹ năng, chia sẻ cùng các huyện bạn các cách làm hay trong hoạt động quản lý và tổ chức hoạt động thư viện thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thư viện tại các trường tiểu học hiện nay; từ ngày 11 đến 12/11/2015, Sở GD&ĐT Thái Nguyên phối hợp với Tổ chức Room to Read tổ chức Hội thi Cán bộ thư viện giỏi cấp tỉnh tại Hồ Núi Cốc với sự tham gia của cán bộ thư viện 06 huyện trong dự án RtR
Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016, cấp tiểu học huyện Định Hóa đã thực hiện dạy học Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục đối với 100% học sinh lớp 1 trên địa bàn huyện.
Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Room to Read, trong các ngày 26-27/10/2015 và 03/11/2015 bộ phận Giám sát - Đánh giá của Tổ chức Room to Read (RtR) và các nhà tại trợ Nhật Bản đã thăm và đánh giá hoạt động của thư viện các trường thực hiện dự án thư viện năm 2012, 2013; để tìm hiểu các hoạt động và sự thay đổi của các thư viện, tác động của các hoạt động thư viện tới học sinh, nhà trường và cộng đồng giúp nâng cao chất lượng đọc và tổ chức các hoạt động thư viện có hiệu quả trong các trường dự án.
Thực hiện Kế hoạch số 395/KH-PGDĐT ngày 06/10/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi Cán bộ thư viện giỏi cấp tiểu học năm học 2015-2016; Trong 2 ngày, 29-30/10/2015, Phòng GD&ĐT Định Hóa tổ chức Hội thi Cán bộ thư viện giỏi cấp tiểu học;
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :