Tin nổi bật
Chiều ngày 14/10/2014 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã về và làm việc tại phòng GD&ĐT huyện Đồng Hỷ.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2014, từ ngày 13 đến 15 tháng 10 năm 2014, phòng GD&ĐT Đồng Hỷ tổ chức hội thi tiết đọc thư viện cấp huyện.
Thực hiện công văn số 1029/SGD&ĐT-GDMN ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tỉnh Thái Nguyên về việc tập huấn “Hướng dẫn chấm biểu đồ và theo dõi sức khỏe trẻ trong cơ sở GDMN”
Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2014-2015, sáng ngày 30/9/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra, công tác thi đua khen thưởng năm học 2014-2015
Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2014-2015, sáng ngày 29/9/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động TTHTCĐ các xã, thị trấn năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :