TÀI NGUYÊN CHIA SẺ
  Tiêu đề Lần tải về Ngày nhập Download
Kết quả thi HSG lớp 9 năm học 20013 - 2014
1101 06/04/2014  
THÔNG BÁO THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THI GV - TPT ĐỘI GIỎI HUYỆN ĐỒNG HỶ NĂM HỌC 2013-2014
169 31/03/2014  
Danh sách thí sinh tham gia thi giải toán qua mạng cấp tỉnh năm học 2013-2014
980 28/03/2014  
Lịch duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2014 - 2015
274 27/03/2014  
Kết quả thi giải toán qua mạng cấp huyện năm học 2013 - 2014 KHỐI 7
301 26/03/2014  
Kết quả thi giải toán qua mạng cấp huyện năm học 2013 - 2014 KHỐI 6
207 26/03/2014  
Kết quả thi giải toán qua mạng cấp huyện năm học 2013 - 2014 KHỐI 5
362 26/03/2014  
KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi” Huyện Đồng Hỷ- Năm 2014
Kế hoạch và biểu mẫu đăng kí
193 24/03/2014  
Kết quả thi giải toán qua mạng cấp huyện năm học 2013 - 2014 KHỐI 4
435 24/03/2014  
Kết quả thi giải toán qua mạng cấp huyện năm học 2013 - 2014 KHỐI 3
274 24/03/2014  
Kết quả thi giải toán qua mạng cấp huyện năm học 2013 - 2014 KHỐI 2
284 24/03/2014  
Công văn 15/PGD&§T - KHTV về việc thẩm định hỗ trợ học sinh ...
186 20/03/2014  
Kết quả thi giải toán trên mạng khối 1 năm học 2013 - 2014
515 20/03/2014  
Công văn 157, 158 HD tiêu hủy hóa chất
204 27/02/2014  
Lịch duyệt quyết toán 2013
119 26/02/2014  
Thông báo thời gian thi đấu giải TTHSPT và QĐ thành lập HĐ trọng tài
Số 65, 66
180 24/02/2014  
Báo cáo tình hình thực hiện nghị định số 130/2005/NĐ-CP
Công văn số 10
314 19/02/2014  
CV 51/PGDĐT-THCS Về việc chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
172 16/02/2014  
Điều lệ và Danh sách đăng kí giải thể thao học sinh phổ thông năm học 2013 2014
343 14/02/2014  
Danh sach cac xa duoc phe duyet xa dac biet kho khan
799 12/02/2014  
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :