Tin nổi bật
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015, ngày 13/9/2014, Phòng GD&ĐT Phổ Yên phối hợp với Huyện Đoàn Phổ Yên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 - 2014, triển khai nội dung, chương trình hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015.
Thực hiện công văn số 1045/SGDĐT-GDTH, ngày 08/9/2014 về việc kiểm tra tiến độ thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, hôm nay ngày 16/9/2014, tại Phòng GD&ĐT Phổ Yên, đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Hà Sơn - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học Sở GD&ĐT Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ PCGDTHĐĐT của thị trấn Ba Hàng, xã Thuận Thành, xã Hồng Tiến và xã Vạn Phái.
Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2014-2015, ngày 15 tháng 9 năm 2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phổ Yên tổ chức hội nghị cán bộ quản lý giáo dục cấp Tiểu học.
Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015, nhằm triển khai những nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể của cấp học, ngày 12/9/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phổ Yên tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp THCS năm học 2014 - 2015.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thị trấn Ba Hàng - huyện Phổ Yên. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :