Tin nổi bật
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 về việc thực hiện các chuyên đề Giáo dục mầm non, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng toàn diện công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm nontrên địa bàn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm học đã đề ra
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 về việc kiểm tra trường học. thực hiện theo quyết định số: 430/QĐ-GD ngay 18 tháng 12 năm 2014 của Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT năm học 2014 - 2015 đó là việc đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, gắn bài học với thực tế cuộc sống để góp phần xây dựng, rèn luyện và phát huy năng lực của học sinh. Vì vậy, cùng với hoạt động dạy - học, các hoạt động hỗ trợ cũng được quan tâm và cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông là một trong những giải pháp để đạt mục tiêu trên.
Các đơn vị tải Kế hoạch tại mục Tài nguyên.
Các đơn vị tải nội dung tại mục Tài Nguyên về triển khai thực hiện./
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thị trấn Ba Hàng - huyện Phổ Yên. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :