Kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia và thư viện trường học tiên tiến.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I lần 2 sau 5 năm và kiểm tra công nhận thư viện trường học tiên tiến, trong 2 ngày 5 và 6 tháng 5 năm 2011, đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thái Nguyên do đồng chí  Nguyễn Hà Sơn – Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia được ban hành theo Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại 9 trường Tiểu học: Phúc Thuận I, Bắc Sơn, Đắc Sơn II, Vạn Phái I, Đồng Tiến, Nam Tiến I, Đông Cao, Tân Phú, Trung Thành I.

         Dự để nghe ý kiến đánh giá và tư vấn của đoàn kiểm tra tại các nhà trường còn có các đồng chí lãnh đạo địa phương các xã, thị trấn có trường Tiểu học được kiểm tra cộng nhận chuẩn Quốc gia và thư viện trường học tiên tiến, đồng chí Nguyễn Thanh Cao – Huyện ủy viên, Trư­ởng phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Anh – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các đồng chí chuyên viên tổ chuyên môn Tiểu học, chuyên viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phổ Yên, các đồng chí Ban giám hiệu, Công đoàn và các tổ trưởng chuyên môn, ban đại diện cha mẹ học sinh của 9 trường Tiểu học.

       Sau khi nghe Hiệu trưởng các nhà trường báo cáo quá trình duy trì giữ vững và phát triển tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm và phát huy hiệu quả hoạt động của thư viện trường học đạt chuẩn,  đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra theo 5 tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia được ban hành theo Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       Kết quả kiểm tra như sau:

1) Đối với 6 trường đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I lần 2:

- Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý

+ Các nhà trường đã làm tốt công tác quản lý trường học theo quy định trong Điều lệ trường tiểu học và Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

+  Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các nhà trường đều có trình độ đào tạo vượt chuẩn, có năng lực quản lý trường học tốt.

+ Các tổ chức, đoàn thể và hội đồng trong nhà trường được tổ chức và hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

- Tiêu chuẩn 2: Đội ngũ giáo viên

+  Số lượng đủ ( đạt tỷ lệ bình quân 1,5 giáo viên/lớp ), có đủ loại hình giáo viên ( 9 môn, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Ngoại ngữ, Thể chất ), trình độ đào tạo vượt chuẩn chiếm tỷ lệ cao ( bình quân đạt trên 75% ).

+ Số giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện đạt tỷ lệ cao, không có giáo viên yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ.

 + Hoạt động chuyên môn tốt.

- Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất - thiết bị trường học

+ Các trường đều có khuôn viên, sân chơi, bãi tập đảm bảo thoáng mát, an toàn và thuận lợi cho dạy, học và hoạt động của thầy và trò.

+ Phòng học đủ mỗi phòng học cho 1 lớp được học 2 buổi trên ngày.

+ Có thư viện đạt chuẩn theo quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ban hành theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Các phòng chức năng đảm bảo đủ diện tích, được sắp xếp  khoa học, gọn gàng, ngăn nắp.

+ Phương tiện, thiết bị giáo dục đảm bảo đủ phục vụ dạy và học.

- Tiêu chuẩn 4: Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục

+ Các nhà trường phối hợp tốt với các bậc cha mẹ theo cơ chế phân công - hợp tác, cùng gia đình giáo dục con em và tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập; đảm bảo mối liên hệ thường xuyên giữa nhà trường, giáo viên và gia đình thông qua việc sử dụng hợp lý các hình thức trao đổi thông tin như họp giáo viên - gia đình, ghi sổ liên lạc, thông báo công khai kết quả học tập của học sinh toàn trường trên trang Web của trường.

+ Huy động được tối đa sự đóng góp về công sức và tiền của của các tổ chức, cá nhân và gia đình để xây dựng cơ sở vật chất; tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy và học khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh học giỏi và hỗ trợ học sinh nghèo.

- Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và chất lượng giáo dục

+ Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thực hiện tốt mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

+ Tỷ lệ học sinh lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt từ  98% trở lên.

     Với việc duy trì giữ vững và phát triển tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm, 6 trường TH: Phúc Thuận I, Đắc Sơn II, Vạn Phái I, Nam Tiến I, Đông Cao, Tân Phú sẽ được đoàn kiểm tra trình UBND Tỉnh để ra quyết định công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I lần 2 tại thời điểm tháng 5 năm 2011.

2) Đối với 5 trường tiểu học đạt thư viện trường học tiên tiến:

- Tiêu chuẩn 1: Về sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa, sách giáo khoa:

+ 100% học sinh của các trường đều có 01 bộ sách giáo khoa ngay từ đầu năm học.

+ Có đủ sách nghiệp vụ của giáo viên, sách tham khảo phục vụ giáo viên, học sinh trong giảng dạy và học tập.

+ Hàng năm thư viện của các trường đều bổ sung các sách tham khảo, sách nghiệp vụ, báo, tạp chí và tranh ảnh theo khả năng kinh phí của từng đơn vị và huy động đóng góp sách, báo trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, các em học sinh và phụ huynh.

 - Tiêu chuẩn 2: Về cơ sở vật chất:

+ Thư viện các trường đều được đặt ở nơi thuận tiện trong nhà trường để phục vụ việc đọc và mượn sách, báo của giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý giáo dục.

+ Thư viện được xây dựng theo mô hình thư viện trường học thân thiện lấy học sinh làm trung tâm cho mọi hoạt động. Học sinh, giáo viên được đọc sách trong không gian rộng mở ngoài trời phát triển được mối quan hệ thân ái, cởi mở, tích cực giữa cán bộ thư viện và học sinh, giáo viên và học sinh, học sinh và học sinh, giáo viên và giáo viên, cán bộ thư viện và giáo viên.

+ Có đủ bàn ghế, ánh sáng cho phòng đọc và cho cán bộ làm công tác thư viện làm việc, trang bị máy vi tính có kết nối INTERNET, phương tiện nghe nhìn, quạt điện nhằm tạo thuận lợi cho công việc quản lý tài sản, vốn sách báo, tài liệu và điều kiện phục vụ bạn đọc.

- Tiêu chuẩn 3: Về nghiệp vụ:

+ Tất cả các loại ấn phẩm trong thư viện đều  được đăng ký, mô tả, phân loại, tổ chức mục lục, sắp xếp theo đúng nghiệp vụ thư viện.

+ Có nội quy thư viện, bản hướng dẫn giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý giáo dục sử dụng tài liệu trong thư viện.

- Tiêu chuẩn 4: Về tổ chức hoạt động:

+ Mỗi trường đều có cán bộ làm công tác thư viện chuyên trách,  có tổ cộng tác viên thư viện trong giáo viên, học sinh và hội cha mẹ học sinh để giúp   cán bộ  thư viện hoạt động khai thác, phát triển phong trào đọc sách, báo, tài liệu của trường.

+ Tỷ lệ giáo viên và học sinh thường xuyên sử dụng sách, báo của thư viện đạt 100% .

+ Làm tốt việc huy động các nguồn quỹ ngoài ngân sách để bổ sung sách, báo và gây dựng thư viện.

+ Nội dung hoạt động phù hợp với giáo dục toàn diện, với công việc của giáo viên và tâm lý của lứa tuổi học sinh.

- Tiêu chuẩn 5: Về quản lý thư viện:

+ Có đủ các loại hồ sơ, sổ sách để theo dõi mọi hoạt động của thư viện như: các loại sổ đăng ký, sổ mượn sách của giáo viên, học sinh.

+ Hàng năm, đều tiến hành kiểm kê tài sản của thư viện, làm thủ tục thanh lý các ấn phẩm rách nát, nội dung thay đổi hoặc đã hết hạn sử dụng theo đúng nghiệp vụ thư viện.

Với kết quả đạt được theo 5 tiêu chuẩn, đoàn kiểm tra sẽ trình cấp trên để ra quyết định công nhận thư viện của 5 trư­ờng Tiểu học: Đông Cao, Tân Phú, Bắc Sơn, Đồng Tiến, Trung Thành I đạt thư viện trường học tiên tiến tại thời điểm tháng 5 năm 2011, nâng tổng số trường Tiểu học đạt danh hiệu thư viện trường học tiên tiến theo Quyết định  số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lên 8 trường.

                   Một số hình ảnh  2 ngày làm việc của đoàn kiểm tra:

                       Đoàn kiểm tra tại trường Tiểu học Phúc Thuận I.

                           Đoàn kiểm tra tại trường Tiểu học Đông Cao

                                Đoàn kiểm tra tại trường Tiểu học Tân Phú

        Kiểm tra công nhận thư viện trường học tiên tiến tại Tiểu học Bắc Sơn

 Kiểm tra thư viện trường học tiên tiến  tại trường Tiểu học Trung Thành I

                      Kiểm tra trường chuẩn tại Tiểu học Vạn Phái I

               Kiểm tra công nhận thư viện tiên tiến tại Tiểu học Đồng Tiến
                                                     Bài và ảnh: Nguyễn Thị Kim Hoa

                                              ***************

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thị trấn Ba Hàng - huyện Phổ Yên. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :