Tin nổi bật
Thực hiện hướng dẫn số 996/HD-SGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2015. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu, năm học 2015-2016; Thực hiện Công văn số 598/PGD&ĐT-CMTH, ngày 10/9/2015. Về việc Hội nghị cán bộ quản lý cấp Tiểu học, năm học 2015-2016.
Thực hiện kế hoạch số 587/KH-PGD&ĐT, ngày 09/09/2015 của Phòng GD&ĐT huyện Phú Bình về Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn cấp THCS năm học 2015 – 2016.
Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm học 2014 - 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. Sáng ngày 01 tháng 9 năm 2015, tại Hội trường UBND TT Hương Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Bình đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2014 - 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016.
Trong các ngày 29/8 đến 01/9/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các Hội nghị tổng kết và hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 tới các cấp học, bậc học. Đây là cơ sở quan trọng để định hướng toàn ngành bước vào năm học mới,
Thực hiện Quyết định số 1874/QĐ-UBND, ngày 29/7/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập đoàn kiểm tra công nhận truờng MN, TH, THCS, THPTvà trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gian tỉnh Thái Nguyện. Ngày 28 tháng 8 năm 2015. Đoàn kiểm tra thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Văn Hưng- Phó giám đốc Sở Giáo dục- ĐT Thái Nguyên làm trưởng đoàn cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục Mầm non, Lãnh đạo văn phòng Sở Giáo dục- ĐT đã về kiểm tra thẩm định trường Mầm non Thị trấn Huơng Sơn và MN Bảo Lý đạt chuẩn quốc gia mức độ 1(kiểm tra công nhận lại sau 5 năm
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :