Tin nổi bật
Hội nghị lấy phiếu giới thiệu chức danh Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo và chức danh Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Thực hiện Thông báo kết luận số 314-TB/HU ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bổ nhiệm, luân chuyển, kiện toàn, điều động cán bộ.
Công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm CBQL các trường học ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình. Thực hiện Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bổ nhiệm, luân chuyển, kiện toàn, điều động CBQL các trường trong toàn huyện.
Thực hiện Công văn số 331/SGD&ĐT-TCCB ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, về việc Hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên Mầm non giai đoạn 2013-2015. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non về Tập huấn bồi dưỡng “Các modun ưu tiên của dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng cho trẻ đi học” cấp học Mầm non huyện Phú Bình.
Chia tay các đồng chí CBQL, Chuyên viên cấp THCS ngành GD&ĐT huyện Phú Bình về nghỉ hưu. Ngày 15 tháng 7 năm 2014, các đồng chí CBQL cấp THCS ngành GD&ĐT huyện Phú Bình, long trọng tổ chức chia tay các đồng chí CBQL, Chuyên viên cấp THCS về nghỉ hưu.
Đón đoàn kiểm tra phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014. Thực hiện Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Đoàn kiểm tra của tỉnh, kiểm tra và công nhận đạt chuẩn phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi cấp huyện năm 2014.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :