Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp (gọi tắt là giáo viên chủ nhiệm) giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là Hội thi) Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2012/TT-BDGĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) (sau đây gọi tắt là Thông tư 43)
Thực hiện theo Kế hoạch thi GVDG các môn KHXH và môn Âm nhạc, Mỹ thuật cấp THCS tỉnh Thái Nguyên năm học 2015-2016, sau phần thi lý thuyết các giáo viên tham dự bước vào cuộc thử sức cuối cùng của Hội thi. Sự nỗ lực của bản thân cùng sự đoàn kết, sẻ chia trong quá trình chuẩn bị và những nỗ lực trong từng bài thi giảng, hôm nay, tại Hội trường TTGDTX tỉnh Thái Nguyên, Sở GD&ĐT Thái Nguyên long trọng tổ chức buổi tổng kết Hội thi.
Thực hiện Kế hoạch số 607/KH-PGDĐT, ngày 14/9/2015 của phòng GDĐT huyện Phú Bình về kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS huyện Phú Bình năm học 2015 - 2016;
Thực hiện Kế hoạch số 607/KH-PGDĐT ngày 14/9/2015 của phòng GDĐT Phú Bình về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn khoa học xã hội năm học 2015-2016 cấp THCS, Hôm nay, ngày 27/10/2015, tại trường THCS Xuân Phương huyện Phú Bình, phòng GDĐT Phú Bình long trọng tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn Khoa học xã hội năm học 2015-2016, qua Hội thi tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp THCS, tuyển chọn đội tuyển tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016.
Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016; Thực hiện Công văn số 576/PGD&ĐT-THCS, ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Phòng GD&ĐT huyện Phú Bình về việc Hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi giải toán trên MTCT môn Toán lớp 9 cấp huyện năm học 2015 – 2016;
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Bình đối với lĩnh vực KTKĐCLGD; Thực hiện Quyết định số: 1321 /QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc thành lập các Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông;
Thực hiện kế hoạch số 587/KH-PGD&ĐT, ngày 09/09/2015 của Phòng GD&ĐT huyện Phú Bình về Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn cấp THCS năm học 2015 – 2016.
Thực hiện Quyết định số 216/QĐ-SGD&ĐT ngày 16/3/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Điều lệ Hội thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh Thái Nguyên năm học 2014 – 2015
QĐ khen thưởng thi Vận dụng kiến thức liên môn, dạy học tích hợp
QĐ khen thưởng thi Vận dụng kiến thức liên môn, dạy học tích hợp
Trang12345678
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :