Trong những năm học vừa qua, phòng GD&ĐT đã có nhiều văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Đã có nhiều đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều cá nhân, đơn vị trường học chưa thực hiện đúng và đầy đủ các quy định đã đề ra, gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân và phụ huynh học sinh. Để chấn chỉnh lại kỷ cương trong việc dạy thêm và học thêm trong hè 2012, phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
Mẫu điều chỉnh lương tối thiểu
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục & Đào tạo – Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên về việc đánh giá công tác xã hội hóa giáo dục; thực hiện các cuộc vận động; sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương đối với ngành giáo dục năm học 2011-2012 Phòng Giáo dục & Đào tạo – Công đoàn Giáo dục hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức đánh giá và báo cáo theo mẫu sau:
Thực hiện Chương trình liên tịch số 18/CTLT/TNPB-PGD&ĐT ngày 13/9/2011 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phòng GD&ĐT huyện Phú Bình về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011 – 2012. Phòng GD&ĐT phối hợp với HĐĐ huyện Phú Bình tổ chức Hội nghị giao ban Giáo viên – TPT Đội tháng 5 năm 2012.
Quyết định thành lập đội tuyển và danh sách đội tuyển thi cấp quốc gia năm học 2011 - 2012 vào mục TÀI NGUYÊN website của Phòng GD&ĐT để tải.
Căn cứ hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” tại công văn số 1741/ BGD ĐT - GD TrH ngày 5 tháng 3 năm 2009 của Bộ GD&ĐT;
Thực hiện công văn số 677 /SGD&ĐT - GDTrH của Sở GD&ĐT Thái Nguyên, ngày 12 tháng 4 năm 2012 V/v thông báo danh sách đội tuyển lớp 5, 9 dự thi tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc năm học 2011 – 2012, căn cứ kế hoạch năm học 2011 -2012 và Thể lệ cuộc thi Tiếng Anh trên Internet, phòng GD&ĐT thông báo kết quả chọn đội tuyển cấp tỉnh đối với các khối lớp 5 và lớp 9 tham gia dự thi cấp toàn quốc vào ngày 05/5/2012 (có danh sách kèm theo).
Các trường nhấn vào các đường link để tải công văn hướng dẫn và các biểu mẫu
(Khẩn) Thông báo: yêu cầu các trường TH, THCS kiểm tra và sửa đổi thông tin học sinh thi giải toán qua mạng cấp tỉnh năm học 2011 - 2012
Thực hiện công văn số 488 /SGD&ĐT-GDTH ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc báo cáo công tác thiết bị dạy học, phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện báo cáo về công tác thiết bị dạy học (TBDH) của trường theo yêu cầu như sau:
Trang1234
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :