TÌM KIẾM BÀI VIẾT
Tìm thấy : 826 bài viết.
Nội dung chi tiết (Tham khảo) LUẬT TỐ CÁO.doc
Nội dung chi tiết (Tham khảo) Điều lệ (bản chính thức).doc
Nội dung chi tiết (Tham khảo) Luật Viên chức.DOC
Nội dung chi tiết (Tham khảo) Nghị định 04 về thực hiện dân chủ.pdf
Nội dung chi tiết (Tham khảo) Quy định về đạo đức nhà giáo.doc
Nội dung chi tiết (Tham khảo) Thông tư 08 xử lý kỷ luật học sinh.doc
Nội dung chi tiết (Tham khảo) Quyết định 03.2007 và Quy tắc ứng xử.doc
Nội dung chi tiết (Tham khảo) Quyết định 129.2007 và Quy chế văn hóa công sở.doc
Thực hiện Đề án xây dựng trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia của UBND tỉnh Thái Nguyên và Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia của UBND huyện Phú Lương. Ngày 12 tháng 5 năm 2016, UBND huyện Phú Lương, Phòng GD&ĐT, UBND các xã: Yên Đổ, Hợp Thành, Các trường THCS: Yên Đổ, Hợp Thành tổ chức đón đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công nhận trường THCS Yên Đổ và THCS Hợp Thành đạt chuẩn Quốc gia...
Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi huyện Phú Lương năm học 2015-2016 Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo và Huyện đoàn Phú Lương năm học 2015-2016 về công tác
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :