Tin nổi bật
Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/HU, ngày 12/03/2014 của Huyện uỷ Võ Nhai về tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và học tập chuyên đề “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014, ngày 14/4/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014 cho cán bộ quản lý và Chủ tịch Công đoàn của 63 đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
Thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013 - 2014, ngày 11/4/2014 tại Trường THCS thị trấn Đình Cả, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai tổ chức Kỳ thi giao lưu học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 cấp huyện năm học 2013 - 2014.
Ngày 05/4/2014, tại trường PTDTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giao ban các trường PTDTNT, trường PTDTBT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Thực hiện Công văn số 46/SGD&ĐT-KT&KĐCLGD ngày 15/01/2014 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc thi học sinh cấp tỉnh lớp 9, 10, 11 năm học 2013-2014; Quyết định số 211/QĐ-SGD&ĐT ngày 11/3/2014 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc thành lập các hội đồng thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, 10, 11 năm học 2013 - 2014. Ngày 28/03/2014, tại Trường THCS thị trấn Đình Cả, Hội đồng coi thi Phòng GD&ĐT Võ Nhai tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2013-2014.
Sáng ngày 06/3/2014 tại Trường Tiểu học Vũ Chấn, Phòng GD&ĐT công bố Quyết định về việc điều động đồng chí Đinh Thị Kiều - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thần Sa đến giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Chấn kể từ ngày 01/3/2014.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : TT Đình Cả huyện Võ Nhai. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02803827485