Phòng GD&ĐT Võ Nhai
Thành lập : Tháng 6/1956
Người đại diện : HOÀNG VĂN CHẤN

Số lượng học sinh, sinh viên : Trên 3000 người

Số điện thoại : 02803827485 - 0912710910

Số fax : 02803.827.829

Email : phonggdvonhai@thainguyen.edu.vn
Địa chỉ : TT Đình Cả huyện Võ Nhai. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02803827485