PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÕ NHAI

Phòng GD&ĐT huyện Võ Nhai là cơ quan tham mưu cho UBND huyện Võ Nhai về công tác Giáo dục và Đào tạo.

Thành lập: Tháng 6 năm 1956
Người đại diện: Nguyễn Đức Thịnh 
Số lượng học sinh, sinh viên: Trên 3000 người
Số điện thoại: 0280.3827.485
Số fax: 02803.827.829
Email: phonggdvonhai@thainguyen.edu.vn

    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai hiện nay quản lý 64 đơn vị trường học trong đó: Cấp học mầm non có 20 trường, cấp Tiểu học có 22 trường, cấp THCS có 19 trường và 3 trường TH&THCS.

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỌC
TRỰC THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VÕ NHAI

TT

MẦM NON

TIỂU HỌC

THCS

1

MN Bình Long

TH Bình Long

THCS Bình Long

2

MN Cúc Đường

TH Cúc Đường

THCS Cúc Đường

3

MN Dân Tiến 1

TH Dân Tiến 1

THCS Dân Tiến

4

MN Dân Tiến 2

TH Dân Tiến 2

THCS Đình Cả

5

MN Đông Bo

TH Đình Cả

THCS Đông Bo

6

MN La Hiên

TH Đông Bo

THCS La Hiên

7

MN Lâu Thượng

TH La Hiên

THCS Lâu Thượng

8

MN Lich Sơn

TH Lâu Thượng

THCS Lịch Sơn

9

MN Liên Cơ

TH Lịch Sơn

PTDTBT THCS Liên Minh

10

MN Liên Minh

TH Liên Minh

PTDTBT THCS Nghinh Tường

11

MNNghinh Tường

TH Nghinh Tường

THCS Phú Thượng

12

MN Phú Thượng

TH Phú Thượng 1

THCS Phương Giao

13

MN Phương Giao

TH Phú Thượng 2

PTDTBT THCS Sảng Mộc

14

MN Sảng Mộc

TH Phương Giao

PTDTBT THCS Thần Sa

15

MN Thần Sa

PTDTBT TH Sảng Mộc

THCS Thống Nhất

16

MN Thống Nhất

TH Thần Sa

PTDTBT THCS Thượng Nung

17

MNThượng Nung

TH Thống Nhất

THCS Tràng Xá

18

MN Tràng Xá

TH Thượng Nung

THCS Trúc Mai

19

MN Trúc Mai

TH Tràng Xá

PTDTBT THCS Vũ Chấn

20

MN Vũ Chấn

TH Trúc Mai

TH&THCS Làng Mười

21

 

TH Vũ Chấn

TH&THCS Tiên Sơn

22

 

TH Lũng Luông

TH&THCS Xuất Tác

Tổng

20

22

22Địa chỉ : TT Đình Cả huyện Võ Nhai. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02803827485