PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÕ NHAI

Phòng GD&ĐT huyện Võ Nhai là cơ quan tham mưu cho UBND huyện Võ Nhai về công tác Giáo dục và Đào tạo.

Thành lập : Tháng 6 năm 1956
Người đại diện : LÊ ĐỊNH TẤN 
Số lượng học sinh, sinh viên : Trên 3000 người
Số điện thoại : 0280.3827.485
Số fax : 02803.827.829
Email : phonggdvonhai@thainguyen.edu.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai hiện nay quản lý 63 đơn vị trường học trong đó : Cấp học mầm non có 20 trường, cấp Tiểu học có 21 trường, cấp THCS có 19 trường và 3 trường TH&THCS.

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VÕ NHAI

 

 

 

 

 

TT

 

 

MẦM NON

 

 

TIỂU HỌC

 

 

THCS

 

 

1

 

 

MN Bình Long

 

 

TH Bình Long

 

 

THCS Bình Long

 

 

2

 

 

MN Cúc Đường

 

 

TH Cúc Đường

 

 

THCS Cúc Đường

 

 

3

 

 

MN Dân Tiến 1

 

 

TH Dân Tiến 1

 

 

THCS Dân Tiến

 

 

4

 

 

MN Dân Tiến 2

 

 

TH Dân Tiến 2

 

 

THCS Đình Cả

 

 

5

 

 

MN Đông Bo

 

 

TH Đình Cả

 

 

THCS Đông Bo

 

 

6

 

 

MN La Hiên

 

 

TH Đông Bo

 

 

THCS La Hiên

 

 

7

 

 

MN Lâu Thượng

 

 

TH La Hiên

 

 

THCS Lâu Thượng

 

 

8

 

 

MN Lich Sơn

 

 

TH Lâu Thượng

 

 

THCS Lịch Sơn

 

 

9

 

 

MN Liên Cơ

 

 

TH Lịch Sơn

 

 

THCS Liên Minh

 

 

10

 

 

MN Liên Minh

 

 

TH Liên Minh

 

 

THCS Nghinh Tường

 

 

11

 

 

MNNghinh Tường

 

 

TH Nghinh Tường

 

 

THCS Phú Thượng

 

 

12

 

 

MN Phú Thượng

 

 

TH Phú Thượng 1

 

 

THCS Phương Giao

 

 

13

 

 

MN Phương Giao

 

 

TH Phú Thượng 2

 

 

THCS Sảng Mộc

 

 

14

 

 

MN Sảng Mộc

 

 

TH Phương Giao

 

 

THCS Thần Sa

 

 

15

 

 

MN Thần Sa

 

 

TH Sảng Mộc

 

 

THCS Thống Nhất

 

 

16

 

 

MN Thống Nhất

 

 

TH Thần Sa

 

 

THCS Thượng Nung

 

 

17

 

 

MNThượng Nung

 

 

TH Thống Nhất

 

 

THCS Tràng Xá

 

 

18

 

 

MN Tràng Xá

 

 

TH Thượng Nung

 

 

THCS Trúc Mai

 

 

19

 

 

MN Trúc Mai

 

 

TH Tràng Xá

 

 

THCS Vũ Chấn

 

 

20

 

 

MN Vũ Chấn

 

 

TH Trúc Mai

 

 

TH&THCS Làng Mười

 

 

21

 

 

 

 

TH Vũ Chấn

 

 

TH&THCS Tiên Sơn

 

 

22

 

 

 

 

 

 

TH&THCS Xuất Tác

 

 

TỔNG

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : TT Đình Cả huyện Võ Nhai. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02803827485