Tin nổi bật
Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn GD PY tại công văn số 44 về mở Hội nghị cán bộ công chức năm 2014. Được sự nhất trí của Chi bộ Đảng và thống nhất của các Đ/c trong BGH nhà trường. Hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2014, trường TH Ba Hàng long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm học 2014-2015 nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm học 2013-2014 và xây dựng quy chế thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.
Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên nắm vững tinh thần chỉ đạo đổi mới đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ đối với học sinh tiểu học; đồng thời cũng giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên nắm vững yêu cầu, nội dung, cách thức đánh giá học sinh theo thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014. Trường TH Ba Hàng tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên trong 2 ngày 6, 7 tháng 10 năm 2014. Với các nội dung: - Nâng cao năng lực về đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ cho giáo viên tiểu học; - Hướng dẫn thực hiện một số loại hồ sơ theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định; - Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện tinh thần Thông tư 30/2014/TT-BGD ĐT.
 Công khai thông tin về nhà trường năm học 2014 -  2015. Bạn có thể xem tại đây hoặc mục tài nguyên
Thực hiện công văn số 1023 /SGD&ĐT- GDCN-TX, ngày 29/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm2014 và công văn số 378 /GD&ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Phòng GD&ĐT Phổ Yên về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014. Hôm nay, ngày 29 tháng 9 năm 2014, tại trung tâm học tập công đồng thị trấn Ba Hàng, 4 nhà trường trên địa bàn thị trấn cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, đại diện của các tầng lớp nhân dân của 10 tiểu khu thôn xóm, học sinh của 4 nhà trường tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, ngày 4 tháng 8 năm 2014, 21 lớp học tổ chức họp phụ huynh học sinh với mục đích trình bày nội quy học sinh về các mặt đạo đức, đồng phục; nề nếp chuyên cần, nề nếp học tập cũng như vấn đề về ý thức bảo vệ và giữ gìn tài sản chung của nhà trường. Qua đó mong các bậc Cha, mẹ cần phối hợp với Nhà trường trong việc giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, nhắc nhở các con thực hiện tốt nội quy trường, lớp. Đồng thời thống nhất các biện pháp, hình thức phối hợp giữa nhà trường và gia đình về việc rèn luyện, giáo dục, kèm cặp của cha mẹ đối với sự học của con em mình.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : TT Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.863261