Tin nổi bật
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016, chiều ngày 29 tháng 4 năm 2016, trường Tiểu học Ba Hàng tổ chức hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm học 2015-2016 theo tinh thần công văn số 478/SGD ĐT-TCCB ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục tỉnh Thái Nguyên, và công văn số 616/BGD ĐT-CGCBQLGD ngày 05 tháng 2 năm 2010 về hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT. Đây là công việc thường xuyên đã làm ở từng năm học vào dịp chuẩn bị kết thúc năm học, với mục đích để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhớ lại quy trình và cách thực hiện sao cho chính xác và có hiệu quả. Ngoài ra tập thể hội đồng sư phạm, các bộ phận tổ chức trong nhà trường đã cùng nhau nhắc lại đánh giá cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” năm học 2015-2016.
            
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 27 tháng 4 năm 2016
Thực hiện Công văn số 151/ GD & ĐT – THCS ngày 1 tháng 10 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phổ Yên, về việc nâng cao chất lượng hoạt động thư viện trường học và hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ Ngày Sách Việt Nam” năm 2016; Kế hoạch hoạt động Thư viện năm học 2015- 2016; Kế hoạch số 19/KH – THBH về việc tổ chức “ Ngày hội đọc sách”, và hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam”. Ngày 22 tháng 4 năm 2016, Trường TH Ba Hàng tổ chức Ngày hội đọc sách.
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-GD&ĐT ngày 3/8/2015 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Phổ Yên và kế hoạch số 07/KH-BH ngày 5/8/2015 của trường Tiểu học Ba Hàng về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2015-2016. Ngày 26, 27 tháng 4 năm 2016, trường Tiểu học Ba Hàng tổ chức chấm nội dung bồi dưỡng 3 (Kiến thức tự chọn) đối với giáo viên.
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 về công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, tiếp cận những chuyên đề cấp thị xã do đội ngũ cốt cán của nhà trường đã đi lĩnh hội. Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2016, chuyên môn trường Tiểu học Ba Hàng tổ chức tập huấn giáo viên hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học. Thành phần của buổi tập huấn gồm Ban giám hiệu và toàn bộ các đồng chí giáo viên của nhà trường.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : TT Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.863261