Tin nổi bật
Tổng số học sinh 749; Học sinh giỏi:599; Học sinh tiên tiến: 122; Học sinh Trung bình: 26; Lưu ban: 2(HSKT)
TRƯỜNG TIỂU HỌC BA HÀNG Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2013 -2014     (Kèm theo TT  số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo)
                                         NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2013-2014 Phần I: TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG 1. Tình hình học sinh: - Tổng số học sinh: 749 (trong đó có 03 học sinh khuyết tật) - Tổng số lớp: 21 trong đó K1: 4 lớp; K2: 4 lớp; K3: 4 lớp; K4:
           Công khai các khoản XHHGD năm học 2013-2014. Bạn có thể xem tại đây hoặc ở mục tài nguyên
+ Hôm nay, ngày 30/5/2014 trường TH Ba Hàng tổ chức lễ bế giảng năm học 2013-2014.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : TT Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.863261