Tin nổi bật
        Danh sách học sinh toàn trường năm học 2016-2017. xem tại mục tài nguyên
Thực hiện công văn số 373/ KH-PGDĐT, ngày 2 tháng 6 năm 2016 của Phòng GD&ĐT thị xã Phổ Yên về việc tập huấn công tác PCGD, XMC năm 2016 và Kế hoạch số 66/KH-THBH ngày 17 tháng 6 năm 2016. Ngày 20 tháng 6 năm 2016, Trường TH Ba Hàng tổ chức tập huấn công tác PCGD, XMC năm 2016 cho toàn bộ CBQL và giáo viên, nhân viên của nhà trường.
          DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI IOE CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC
            Danh hiệu tập thể lớp đạt được năm học 2015-2016. Bạn xem tại đây hoặc ở mục tài nguyên
         Danh sách khen thưởng cá nhân và tập thể của Đội năm học 2015-2016. Bạn xem ở mục tài nguyên
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : TT Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.863261