Tin nổi bật
CÔNG VĂN SỐ 93/ CV- THPTBY NGÀY 28/8/2015 ĐỀ NGHỊ UBND CÁC XÃ XÁC MINH HỌC SINH HƯỞNG TRỢ CẤP GAO, TRỢ CẤP TIỀN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
KẾ HOẠCH THI TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM 2015 ĐÃ ĐƯỢC SỞ NỘI VỤ PHÊ DUYỆT
Mời các thầy cô giáo vào download phân công chuyên môn và TKB thực hiện từ 10.8.2015. GVCN lấy danh sách lớp mình chủ nhiệm tự in ra và kiểm tra học sinh theo danh sách lớp
TRƯỜNG THPT BÌNH YÊN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO TỚI CÁC ĐỒNG CHÍ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, CÁC EM HỌC SINH VÀ CHA, MẸ HỌC SINH KẾ HOẠCH TUẦN TỪ NGÀY 03/8/015 ĐẾN 09/8/2015
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 4 tháng 8 năm 2015
Mời các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh đọc để chấp hành nghiêm LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xóm Yên Thông, xã Bình Yên, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02803879027 - Fax : 02803879223