Tin nổi bật
Căn cứ công văn Số: 390/SGDĐT-GDTrH V/v Tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề “Đi đường an toàn – cho bạn cho tôi”.
Căn cứ công văn số 355/SGDĐT-CTTT ngày 30/3/2016 về việc tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Thực hiện kế hoạch tháng Thanh niên năm 2016 và tổ chức chùm hoạt động chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn trường THPT Định Hóa đã tổ chức nhiều nội dung, hình thức phong phú và đã tập hợp được hơn 2000 lượt ĐVTN tham gia...
Thực hiện từ 15/2/2016....
PHAN CONG CM LAN 1 - HK2.xls tkb HK2-lan 1.xls
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :