Tin nổi bật
Thực hiện chỉ đạo của BTV Huyện đoàn Định Hóa và được sự đồng ý của BGH nhà trường BCH Đoàn trường đã tổ chức Đại hội cho 42 Chi đoàn trong toàn trường.
Ngày 23-9-2014, Đảng ủy trường THPT Định Hóa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 ( khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, viên chức của trường.    Tại Hội nghị, cán bộ, đảng
Nhân dịp khai giảng Năm học mới 2014-2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư tới ngành Giáo dục. Dưới đây là toàn văn bức thư của Chủ tịch nước.
Thực hiện Hướng dẫn số: 10/HD/BTGHU của Ban Tuyên giáo huyện ủy Định Hóa về tổ chức Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục - đào tạo năm 2014. Ngày 26/8/2014 Trường THPT Định Hóa và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Định Hóa phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức đợt bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên của trường.
Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12, Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, về Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, về tuyển dụng, sử dụng vả quản lý viên chức;
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :