Tin nổi bật
Thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn, đổi mới kiểm tra đánh giá, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên; công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên cấp trung học..
Thực hiện từ 24/8/2015...
(Từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 năm 2015)
Thực hiện từ 17/08/2015....
Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, bám sát kế hoạch và hướng dẫn của Huyện ủy, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa, trong 2 ngày 11,12/5/2015, Đảng bộ Trường THPT Định Hóa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :