Tin nổi bật
TRƯỜNG THPT ĐỊNH HÓA HỘI ĐỒNG TUYỂN VIÊN CHỨC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  Thực hiện  công văn số 834/HD-SGD&ĐT ngày 24/6/2016 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức  năm học 2016- 2017 . Trường THPT Định Hóa thông báo : 1.Chỉ tiêu tuyển : 04  (02
 SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Thời khóa biểu học kỳ 1 11 tháng 8 năm 2016
Thực hiện từ 15/8/2016....
Căn cứ công văn Số: 390/SGDĐT-GDTrH V/v Tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề “Đi đường an toàn – cho bạn cho tôi”.
Căn cứ công văn số 355/SGDĐT-CTTT ngày 30/3/2016 về việc tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :