Tin nổi bật
Thực hiện Hướng dẫn số: 10/HD/BTGHU của Ban Tuyên giáo huyện ủy Định Hóa về tổ chức Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục - đào tạo năm 2014. Ngày 26/8/2014 Trường THPT Định Hóa và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Định Hóa phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức đợt bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên của trường.
Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12, Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, về Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, về tuyển dụng, sử dụng vả quản lý viên chức;
THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC 13 tháng 8 năm 2014
Thực hiện kế hoạch số 915/KH-SGD&ĐT ngày 06/8/2014 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc tuyển dụng viên chức năm học 2014- 2015..
( Từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8 năm 2014 )
Thực hiện kế hoạch hoạt động của Công đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Được sự nhất trí của cấp ủy, BCH Công đoàn trường THPT Định Hóa tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014 vào chiều ngày 14 tháng 4 năm 2014.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :