Tin nổi bật
Trường THPT Đồng Hỷ xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2016- 2017
Trường THPT Đồng Hỷ thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2016 – 2017
Căn cứ vào quyết định số 1850/ QĐ-UBND ngày 25/07/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa hàng rào trường THPT Đồng Hỷ.
THÍ SINH TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA NHƯ SAU: - ĐỐI VỚI THÍ SINH THI TẠI CỤM THI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CLICK VÀO ĐÂY: - ĐỐI VỚI THÍ SINH THI TẠI CỤM THI SỞ GIÁO DỤC CLICK VÀO ĐÂY:
ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 LỚP 10 NĂM HỌC 2015-2016 ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 LỚP 11 NĂM HỌC 2015-2016
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :