Tin nổi bật
KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TOÁN NĂM 2015
- Tổ chức Hội thi văn nghệ. - Tham gia thi tiếng hát công đoàn ngành giáo dục. - Phát động quỹ vì học sinh có hoàn cảnh khó khăn. - Tổ chức tuần dạy tốt, học tốt chào mừng 20/11. - Tổ chức lễ kỷ niệm ngày 20/11.
- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; - Căn cứ Thông tư 15/2012 – BNV, Hà Nội ngày 25 tháng 12 năm 2012 về việc Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. - Căn cứ Thông tư số 16 /2012 /TT- BNV , ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
Click để xem và tải về TKB thực hiện từ 14/10/2015
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :