Tin nổi bật
TẢI VỀ QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA
THỜI KHÓA BIỂU, DANH SÁCH HỌC ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 THỰC HIỆN TỪ 3/3/2015
KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM 2015 3 tháng 2 năm 2015
TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỶ KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM 2015 I. KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 1 - Đã tổ chức học TKB HK II từ 05/01/2015. - Duy trì việc thực hiện nền nếp chuyên môn. - Tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi khối 10, 11. - Tổ chức Hội
Thời khóa biểu học kỳ 2 thực hiện từ 26-1-2015
KẾ HOẠCH THÁNG 1 NĂM 2015 3 tháng 1 năm 2015
TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỶ KẾ HOẠCH THÁNG 1 NĂM 2015 1. Kết quả hoạt động tháng 12 năm 2014: * Ưu điểm: - Tiếp tục thực hiện nền nếp chuyên môn. - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường các môn KHTN. Kết quả 14/14 Đ/C đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. -
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :