Tin nổi bật
Thời khóa biểu học kỳ 2 thực hiện từ 26-1-2015
Thực hiện công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm GDTX qua mạng;
- Hoạt động chuyên môn đã đi vào nề nếp, các tổ chuyên môn đã tiến hành thao giảng, dự giờ. - Tổ chức thực hiện hưởng ứng “tuần lễ học tập suốt đời” theo chỉ đạo của Sở. - Phổ biến những kiến thức pháp luật có liên quan đến học sinh. - Tuyên truyền về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới toàn thể đoàn viên, thanh niên.
Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Căn cứ Chỉ thị số 3008/CT-BGD&ĐT ngày 05/8/2014 của Bộ GD&ĐT Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 - 2015; Căn cứ công văn số 4099/BGD&ĐT - GDTrH ngày 05/8/2014 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014 - 2015;
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :