Tin nổi bật
Lấy ý kiến về toàn bộ dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) bao gồm: Quy định chung; Quyền sở hữu và các vật quyền khác; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Điều khoản thi hành; kỹ thuật trình bày các quy định của Bộ Luật dân sự. Trong đó, tập trung vào các vấn đề trọng tâm được xác định trong Phụ Lục III của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-TTg; những nội dung liên quan trực tiếp đến đặc thù phát triển kinh tế- xã hội, phong tục, tập quán ở địa phương và những vấn đề mà địa phương quan tâm.
Các mốc cần lưu ý trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015
THỜI KHÓA BIỂU, DANH SÁCH HỌC ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 THỰC HIỆN TỪ 3/3/2015
KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM 2015 3 tháng 2 năm 2015
TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỶ KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM 2015 I. KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 1 - Đã tổ chức học TKB HK II từ 05/01/2015. - Duy trì việc thực hiện nền nếp chuyên môn. - Tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi khối 10, 11. - Tổ chức Hội
Thời khóa biểu học kỳ 2 thực hiện từ 26-1-2015
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :