Tin nổi bật
Căn cứ hướng dẫn số 40/HD-CĐN ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Công Đoàn ngành về việc Hướng dẫn Công tác nữ công năm học 2016-2017. Căn cứ kế hoạch Công tác nữ công trường THPT Khánh Hòa năm học 2016-2017. Được sự nhất trí của chi bộ Đảng, Ban
Thực hiện công tác chăm lo cho các cháu thiếu niên nhi đồng con CBGV nhà trường; Thực hiện chương trình “Tết Trung thu cho em” của Đoàn thanh niên nhà trường. Ngày 18 tháng 9 năm 2016, Công đoàn và Đoàn trường THPT Khánh Hòa tổ chức chương trình
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :