Tin nổi bật
Thực hiện từ ngày 19/01/2015
Thực hiện từ 05/01/2015 đến 11/01/2015
Áp dụng từ ngày 05/01/2015
Áp dụng từ ngày 29//12/2014
Kết quả thi học kỳ 1 26 tháng 12 năm 2014
Năm học 2014 - 2015
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : xã Lương Phú - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :