Kế hoạch chuyên môn Tổ Toán - Tin 2010 - 2011

TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN

TỔ TOÁN - TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN

Năm học: 2010 - 2011 


I. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

1. Căn cứ vào chỉ thị năm học của Bộ, sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên và các cấp quản lý.

Căn cứ Chỉ thị số 3399/ CT - BGDDT ngày 16/08/2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.

Căn cứ Công văn số 1142/SGD&DT -  GDTrH của sở Giáo dục và Đào tạo về việc hương dẫn thực hiện nhiêm vụ GDTrH năn học 2010 - 2011.

Theo yêu cầu của các cấp GD-ĐT và phương hướng nhiệm vụ năm học của ngành. Tập trung mọi điều kiện để thực hiện tốt việc dạy và học, cũng như các hoạt động khác của nhà trường, nhiệm vụ chính trị hàng đầu của nhà trường là thực hiện tốt chủ đề năm học “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. tiếp tục thực hiện ba cuộc vân động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

2. Đặc điểm tình hình của tổ:

a. Đặc điểm chung của tổ:

- Tổng số: 23 giáo viên. Trong đó: Nam:  5       Nữ: 18

- Tuổi nghề: 3 ® 32 năm.

- Tuổi đời từ 24 đến 54.

- Gồm2 bộ môn:

 + Toán

+ Tin

- Đảng viên: 13

+ Thạc sỹ: 5

+ Đoàn viên: 4

+ Biên chế: 23

+ Hợp đồng: 0

b. Thuận lợi:

- Trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

- Đoàn kết nội bộ, tinh thần tự giác cao, nhiệt tình công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thúc tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.

- Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo.

- Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành.

- Có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp trường, có nhiều giáo  viên chủ nhiệm giỏi, có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp.

- Đa số thành viên trong tổ có tinh thần vượt khó về chuyên môn, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình để dạy tốt, chủ nhiệm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

c. Khó khăn:

- Đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về năng lực, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.

- Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, một số giáo viên sức khỏe chưa tốt.

- Học sinh nhận thức không đồng đều, chưa cập chuẩn nên sử dụng phương pháp dạy học mới còn gặp nhiều khó khăn.

II. PHƯƠNG HƯƠNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ

A. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC LÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRỌNG TÂM

- Thực hiện tốt chủ đề năm học là “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục,Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giỏi tay nghề, tư cách, đạo đức, phẩm chất, người thầy tốt. Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo.

- Nâng cao chất lượng học tập và giáo dục toàn diện cho học sinh.

B. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VỀ CÁC MẶT

1. Chuyên môn:

a. Mục tiêu:

- Thực hiện tốt kỷ cương toàn diện như nề nếp dạy và học.

- Dạy đúng theo phân phối chương trình của bộ Giáo dục và của sở Giáo dục-Đào tạo.

- Giờ dạy: Có đầu tư chuyên môn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học để có hiệu quả chất lượng cao. Phấn đấu mỗi giáo viên thực hiện một đổi mới trong phương pháp giảng dạy, giới thiệu điển hình đổi mới phương pháp dạy học.

- Chấm điểm vào sổ đúng quy định.

- Thực hiện tốt dự giờ trong nhóm, trong tổ, mỗi giáo viên dự 2 tiết/1 tháng. Đều có góp ý kiến đánh giá kịp thời.

- Hồ sơ giáo án đạt từ khá trở lên: Đạt 100%

- Tổ chức và tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường vào tuần 4 thánh 10 và tuần 1 tháng 11 đạt kết quả tốt.

- Tạo sự chuyển biến mạnh trong kiểm tra, thi cử: Chống gian lận, thiếu khách quan, công bằng, chấm bài vào điểm chính xác, sạch đẹp.

- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "nói không với tiêu cực trong thi cử  và bệnh thành tích trong giáo dục".

b. Xây dựng được đội ngũ giáo viên, giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, tư tưởng chính trị, đạo đức tác phong, phẩm chất đạo đức

- Đạt 100% khá trở lên, không có giáo viên yếu kém hoặc trung bình.

- Tham gia bồi dưỡng thường xuyên năm 2010 - 2011.

2. Biện pháp thực hiện

- Tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững kiến thức giáo khoa ba khối: 10, 11 12.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (tham khảo tài liệu, cập nhật kiến thức trên mạng, tải về những bài giảng điện tử có hiệu quả cao).

- Thường xuyên trao đổi tổ, nhóm về chuyên môn, bài giảng khó. Xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy và học.

- 100 % thành viên tổ thực hiện tốt quy chế chuyên môn của bộ, ngành và của trường.

- Có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi cấp trường và tham gia thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, thiết kế bài dạy có đầu tư, rút kinh nghiệm qua từng tiết dạy.

- Có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên tăng cường dự giờ, tập trung vào việc nắm kiến  thức, phương pháp giảng dạy, diễn đạt, trình bày bảng, phát huy thế mạnh, hạn chế nhược điểm về các mặt.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi 3 khối.

- Thành lập đổi tuyển vào tuần 2 tháng 9.

- Phân công các thành viên có năng lực, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình để phụ trách đội tuyển.

3. Chỉ tiêu phấn đấu các môn:

* Thi học sinh giỏi cấp tỉnh

1. Môn toán:

- Khối 10: Có từ 3 đến 5 em có giải.

- Khối 11: Có từ 3 đến 5 em có giải.

- Khối  ~ 12 em có giải.

- Môn máy tính cầm tay: Có từ 3 đến 6 em có giải.

 

2. Kiểm tra nội bộ toàn diện: 6 giáo viên.

- Đạt 100% từ khá trở lên

3. Tỷ lệ lên lớp thẳng

* Toán

K10: 80% lên lớp thẳng, sau thi lại = 95%

K11: 90% lên lớp thẳng, sau thi lại = 98%

K12: 85% tốt nghiệp

* Tin:

K10: 95% lên lớp thẳng, sau thi lại = 98%

K11: 95% lên lớp thẳng, sau thi lại = 98%

K12: 100% đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

4. Đăng ký danh hiệu thi đua:

* Danh hiệu tập thể

1. Tổ phấn đấu Tổ lao động xuất sắc.

2. Tổ công đoàn vững mạnh.

3. 15 tập thể lớp do các đồng chí giáo viên Toán làm chủ nhiệm đạt danh hiệu "Tập thể học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp".

* Đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân

- Chiến sỹ thi đua - Giáo viên giỏi cấp cơ sở: 07 đồng chí

1. Đ/c Nguyễn Thị Xạ

5. Đ/c Lê Thanh Phương

2. Đ/c Lê Xuân Hùng

6. Đ/c Phạm Lành

3. Đ/c Nguyễn Minh Đức

7. Đ/c Lê Đình Ngọc

4. Đ/c Nguyễn Thị Kim Thủy

 

- Lao động tiên tiến: 16 đồng chí

1. Bùi Hồ Thủy

9. Nguyễn Mai Liên

2. Đào Bình Minh

10. Nguyễn Việt Hương

3. Tống Liên Hoan

11. Hà Thanh Thủy

4. Đàm Tuyết Bình

12. Nguyễn Thị Thanh Huyền

5. Thân Văn Thiết

13. Nguyễn Thị Hồng

6. Lý Hồng Hạnh

14. Phùng Thị Thùy

7. Lê Thúy Ngần

15. Đinh Thị Hồng Liên

8. Nguyễn Thị Tuyến

16. Hoàng Thị Thương

* Đăng ký danh hiệu cao

1. Tập thể:

+ Tổ đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"

+ Tổ phấn được tặng giấy khen của Sở Giáo dục - Đào tạo.

2. Cá nhân: 7 đồng chí phấn đấu đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

5. Công tác kiêm nhiệm

1. Tổ trưởng tổ chuyên môn: Đ/c Bùi Hồ Thủy

2. Tổ phó Tổ chuyên môn: Đ/c Nguyễn Thị Xạ

3. Tổ trưởng công đoàn: Đ/c Lê Thanh Phương

4. Phụ trách đội tuyển môn Toán:

- Khối 10 Đ/c Nguyễn Thị Hồng, Lý Hồng Hạnh

- Khối 11: Đ/c Nguyễn Thị Xạ, Nguyễn Minh Đức

- Khối 12: Đ/c Lê Xuân Hùng

5. Phụ trách đội tuyển môn máy tính cầm tay

  - Nguyễn Minh Đức, Lê Xuân Hùng.

6. Giáo viên chủ nhiệm:

1. Nguyễn Thị Xạ:

11A1

9. Đào Bình Minh

12A10

2. Nguyễn Minh Đức:

11A2

10. Lê Thanh Phương

12A2

3. Đinh Thị Hồng Liên

11A4

11. Nguyễn Thị Hồng

10A1

4. Nguyễn Thị Thanh Hiền

11A3

12. Lý Hồng Hạnh

10A2

5. Nguyễn Việt Hương

11A11

13. Lê Thúy Ngần

10A3

6. Tống Liên Hoan

12A1

14. Nguyễn Thị Kim Thủy

10A4

7. Đàm Tuyết Bình

12A2

15. Lê Xuân Hùng

10A5

8. Bùi Hồ Thủy

12A9

 

 

 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA TỔ:

1. Thực hiện chuyên đề: Áp dụng đổi mới phương pháp cụ thể vào một bài dạy (Lồng ghép giáo án khó và cho học sinh đi thực tế)

2. Xây dựng giáo án bài khó cho 3 khối.

3. Tham gia các hoạt động của trường.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA TỔ

1. Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục

a. Giáo dục trí tuệ

- Xây dựng đội ngũ giáo viên ổn định, khắc phục những yếu kém về phương pháp giảng dạy, không ngừng nâng cáo chất lượng dạy và học thông qua các hoạt động chuyên đề.

- Bồi dưỡng tư duy cho học sinh, kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hạnh, phát huy tính chủ động, khả năng sáng tạo của học sinh.

- Thực hiện tốt chương trình sách giáo khoa của 3 khối.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học, khai thác thông tin và tài liệu tham khảo trên mạng.

- Giáo viên phải soạn giáo án có đầu tư, phù hợp với trình độ của học sinh, cải tiến phương pháp giảng dạy và luôn cập nhật kiến thức thông qua thông tin đại chúng.

b. Giáo dục đạo đức:

- Giáo dục đạo đức hình thành nhân sinh quan, thế giới quan cho học sinh, ngăn chặn tệ nạn xã hội học đường, tiêm chích ma túy. Thực hiện tốt an toàn giao thông. Tạo ra môi trường thân thiện.

2. Xây dựng đội ngũ giáo viên:

- 100% đạt trình độ khá toàn diện trở lên. Nắm chắc và vận dụng có hiệu quả nhiệm vụ năm học.

- Mỗi giáo viên cố gắng thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy và học, sử dụng bài giảng điện tử một cách chuyên nghiệp và có hiệu quả cao.-

- Mỗi giáo viên tự học, nắm vững nội dung chương trình ba khối của cấp học

- Đọc thêm tài liệu, mở rộng kiến thức, cập nhật bằng kiến thức khai thác trên mạng.

- Tăng cường dự giờ tăng lớp, học tập đồng nghiệp, tích lũy kinh nghiệm, tăng thêm vốn kiến thức và phương pháp giảng dạy cho bản thân.

- Nâng cao tinh thần tự giác, tinh thần tương trợ, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

- Thực hiện nghiêm túc việc dự giờ, đánh giá giờ.

- Giáo viên tự đánh giá sau mỗi tiến dạy

4. Thanh tra, kiểm tra, đánh giá:

- Kiểm tra nội bộ về hồ sơ chuyên môn.

- Kiểm tra đánh giá giáo án định kỳ và đột xuất.

- Kiểm tra chất lượng học sinh để có biện pháp thích hợp trong giảng dạy.

- Kiểm tra nội bộ toàn diện 30%/năm

- Đánh giá xếp loại công khai về hồ sơ, giảng dạy của giáo viên

- Kiểm tra nội bộ việc thực hiện chương trình giảng dạy bộ môn.

5. Phối hợp các lực lượng giáo dục trên địa bàn:

- Tăng cường sự gắn bó chặt chẽ giữa nhà trường và cộng đồng dân cư địa phương, giữa gia đình và nhà trường.

6. Cải tiến phương pháp quản lý

- Tăng cường quản lý phát huy những thuận lợi, khả năng của giáo viên và học sinh, phát hiện nhân tài để bồi dưỡng xây dựng cán bộ nòng cốt.

- Đổi mới quản lý tài chính. Nâng cao ý thức tự giác, đoàn kết nội bộ tốt.

V. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý:

Đội ngũ giáo viên đủ trình độ, vững tay nghề, tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh.

2. Cơ sở vật chất:

Trường lớp ổn định đảm bảo cho việc dạy và học. Trang thiết bị dạy học đầy đủ.

VI. CÁC TIÊU CHÍ PHẤN ĐẤU THI ĐUA

1. Đối với các đồng chí đăng ký danh hiệu cao (chiến sỹ thi đua cơ sở):

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi trường, tổ phân công

- Gương mẫu trong công việc, quan hệ đồng nghiệp tôt

- Đăng ký giờ thi giáo viên giỏi cấp trường, giờ thao giảng đúng thời gian quy định của tổ, trường.

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

2. Đối với các đồng chí đăng ký danh hiệu lao động tiên tiến:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Gương mẫu và thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

- Nhiệt tình và sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao.

3. Đối với các đồng chí đăng ký đi học cao học:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

- Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

- Phải đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở

- Ít nhất tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 1 lần

- Có uy tín, được trường, tổ tạo nguồn

- Có đơn xin đi học và có cam kết cá nhân

* Đối với các đồng chí có nguyện vọng đi học mà không nằm trong danh sách được trường, tổ tạo nguồn, vẫn phải làm đơn và phải đảm bảo số giờ theo quy định như giáo viên bình thường (vì đây là trường hợp đi học theo nguyện vọng cá nhân).

VII. TÀI CHÍNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

* Đề nghị nhà trường cấp kinh phí cho tổ:

- Mua tài liệu, sách tham khảo: 2.000.000đ

- Tổ chức đi dự giờ, học tập kinh nghiệm: 15.000.000đ

- Thực hiện chuyên đề: 6 bài khó trong chương trình: 2.000.000đ

Tổng số tiền là 19.000.000đ

Bằng chữ: Mười chín triệu đồng chẵn.

Kế hoạch đã được tổ nhất trí cao với tỷ lệ 100%  và thông qua  ngày 01 tháng 10 năm 2010./.

 

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 09 năm 2010

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Tổ trưởng

 

 

 

Bùi Hồ Thủy

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT KẾ HOẠCH

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Hoàng Văn Thụ - Tp. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.859402