Tin nổi bật
TRƯỜNG THPT LƯU NHÂN CHÚ   DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ - ĐỊA CHỈ GMAIL (Các đ/c trong BGH – Đại diện các tổ chức đoàn thể -  Tổ trưởng - Tổ phó - Nhóm trưởng chuyên môn)
Để chuẩn bị tổ chức tốt các kì thi tuyển sinh năm học 2012-2013, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn các đơn vị một số vấn đề cụ thể sau:
Để chuẩn bị tổ chức tốt các kì thi tuyển sinh năm học 2012-2013, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn các đơn vị một số vấn đề cụ thể sau:
Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số 2223/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 13 tháng 4 năm 2012 về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 của Bộ GD&ĐT. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên hướng dẫn các đơn vị Trường THPT; TTGDTX; Trường Cao đẳng, dạy nghề có hệ BT THPT (Sau đây gọi chung là trường) chuẩn bị và triển khai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (GD THPT, GDTX) năm 2012 như sau:
Căn cứ qui chế thi tốt nghiệp THPT ban hành theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ công văn số: 833/SGDĐT-KT&KĐCLGD Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên ngày 24 tháng 4 năm 2012. Trường THPT Lưu Nhân Chú thông báo: Những học sinh chưa đỗ TN năm học trước (thí sinh tự do) có nguyện vọng thi TN tại trường THPT Lưu Nhân Chú, đến nộp hồ sơ dự thi từ ngày 26/4 đến hết ngày 6/5/2012
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Hoàng Văn Thụ - Tp. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :