Tin nổi bật
1/ Luật giáo dục và Luật giáo dục sửa đổi 2/ Điều lệ trường THPT năm 2011 3/ Nghị định 27/2012 ngày 6/4/2012 về xử lý kỷ luật viên chức. 4/ Thông tư 29/2009: Đánh giá chuẩn giáo viên. 5/ Nghị định 1230/NĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về
Thực hiện chỉ thị nhiệm vụ năm học, căn cứ vào các công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc tổ chức thi học kì I năm học 2014 - 2015. Trường THPT Sông Công đã tiến hành tổ chức kiểm tra học Kì I cho toàn thể học sinh
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :