Tin nổi bật
Trung tâm thông báo kế hoạch tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH 31 tháng 8 năm 2015
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển sinh các lớp Đại học liên thông...
Trung tâm GDTX công khai cơ sở vật chât...
Kế hoạch học tập các lớp...
ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO 25 tháng 8 năm 2015
Đội ngũ nhà giáo của Trung tâm GDTX
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Hoàng Văn Thụ. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3652.847