Năm 2015 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với các trường Đại họctuyển sinh các lớp Đại họchệ vừa làm vừa học...
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh các lớp Đại học SP ngành Sinh học hệ liên thông:
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên tuyển sinh lớp đại học sư phạm ngành toán học
Trung tâm liên tục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng các loại hình nghiệp vu...
Trung tâm liên tục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng các loại hình nghiệp vu...
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp Đại học hệ VLVH ngành Quản lý văn hóa
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Hà Nội...
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH LỚP ĐH LUẬT Căn cứ công văn số 709/ĐHKH-ĐT về việc tuyển sinh lớp ĐH VLVH ngành Luật học của trường ĐH Khoa học – Đại học Thái Nguyên, Trung tâm thông báo kế hoạch thi tuyển sinh lớp ĐH ngành Luật học như
Căn cứ thông báo của Trường Đại học Xây dựng về việc tuyển sinh đại học...
Căn cứ công văn của Trường Đại học Lao động - Xã hội về việc liên kết đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Quản trị nhân lực..
Trang123456789
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Hoàng Văn Thụ. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3652.847