Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với Trung tâm tư vấn – Chuyển giao công nghệ lưu trữ và văn phòng Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ công tác Văn phòng, Thống kê; Văn thư - lưu trữ...
Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông đô tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng...
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên phối hợp với trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tuyển sinh, đào tạo lớp Đại học văn bằng hai hệ chính quy...
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên tuyển sinh các lớp Đại học...
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với Viện Đại học Mở Hà Nội, liên tục tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thiết kế..
Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên liên kết với trường Đại học Sư phạm tuyển sinh lớp Đại học liên thông ngành Giáo dục Tiểu học...
Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên tuyển sinh các lớp Tin học, Ngoại ngữ trình độ A,B,C và lớp tiếng Tày...
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh lớp Đại học ngành Giáo dục Tiểu học
Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tuyển sinh các lớp Tin học, Ngoại ngữ trình độ A,B,C và lớp tiếng Tày
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Hoàng Văn Thụ. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3652.847