Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với Trung tâm tư vấn-chuyển giao công nghệ lưu trữ và văn phòng
Trung tâm tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ...
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc. Vì lý do khách quan, đột xuất mà Trung tâm buộc phải hoãn lịch học của lớp.
Trung tâm thay đổi ngày thi tuyển sinh các lớp đại học...
Trung tâm tuyển sinh các lớp nghiệp vụ như sau
Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên liên kết với Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên tuyển sinh các lớp...
Trung tâm GDTX liên kết với trường ĐH Khoa hoc tuyển sinh...
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tổ chức lớp BDNV công tác Văn thư lưu trữ...
Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Thái Nguyên tổ chức đào tạo các lớp trung cấp...
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với Trường Đại học Văn hóa, Đại học Nội vụ Hà Nội
Trang12345678
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Hoàng Văn Thụ. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3652.847