Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển sinh các lớp Đại học liên thông...
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với Trung tâm tư vấn – Chuyển giao công nghệ lưu trữ và văn phòng - Hà Nội, tổ chức lớp BDNV công tác Văn phòng - Thống kê; Văn thư - lưu trữ...
Hiện nay đã có kết quả kỳ thi tuyển sinh ngày 13+14 tháng 6 năm 2015..
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với trường Đại học Sư phạm tuyển sinh...
Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên liên kết với Viện Nghiên cứu KT – XH – NV miền núi - Đại học Thái Nguyên tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ...
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên thông báo kế hoạch thi tuyển sinh đại học, đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học ngành Sư phạm Toán học và Giáo dục Mầm non
Trung tâm GDTX tỉnh thong báo điểu chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh Lớp ĐH GD Mầm non và Toán học ngày 27/4/2015...
Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B như sau - Thời gian: 7h30 ngày 14 tháng 5 năm 2015. - Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên. Thí sinh sẽ thực hiện 2 bài kiểm tra - Bài kiểm tra lý thuyết,
Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên thông báo kế hoạch ôn tập, thi tuyển sinh...
Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên thông báo kế hoạch ôn tập, thi tuyển sinh...
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Hoàng Văn Thụ. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3652.847