Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên tuyển sinh các lớp Tin học, Ngoại ngữ trình độ A,B,C và lớp tiếng Tày...
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh lớp Đại học ngành Giáo dục Tiểu học
Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tuyển sinh các lớp Tin học, Ngoại ngữ trình độ A,B,C và lớp tiếng Tày
Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Thành Đông tổ chức đào tạo các lớp Đại học...
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với trường Đại học Sư phạm tuyển sinh lớp Đại học liên thông hệ VLVH ngành Giáo dục Mầm non
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với trường Đại học Sư phạm tuyển sinh lớp Đại học liên thông hệ VLVH ngành Giáo dục Tiểu học
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên cùng thông báo tuyển sinh
Trung tâm Giáo dục thường tỉnh Thái Nguyên liên kết với trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thiết bị - Thí nghiệm
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với Trung tâm tư vấn -Chuyển giao công nghệ Lưu trữ và Văn phòng - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng - Thống kê; Văn thư - Lưu trữ
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Hoàng Văn Thụ. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3652.847