Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên cùng thông báo tuyển sinh
Trung tâm Giáo dục thường tỉnh Thái Nguyên liên kết với trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thiết bị - Thí nghiệm
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với Trung tâm tư vấn -Chuyển giao công nghệ Lưu trữ và Văn phòng - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng - Thống kê; Văn thư - Lưu trữ
Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên liên kết với trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên tuyển sinh lớp Đại học liên thông ngành Thú y
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên tuyển sinh lớp Đại học liên thông hệ VLVH ngành Giáo dục Tiểu học...
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên tuyển sinh lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Thú y...
Trung tâm tuyển sinh lớp Thư viện và thiết bị trường học...
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ thuật chế biến món ăn....
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thiết bị dạy học ở trường phổ thong...
Trung tâm thông báo kế hoạch tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ...
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Hoàng Văn Thụ. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3652.847