Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên tuyển sinh lớp Đại học liên thông hệ VLVH ngành Giáo dục Tiểu học...
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên tuyển sinh lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Thú y...
Trung tâm tuyển sinh lớp Thư viện và thiết bị trường học...
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ thuật chế biến món ăn....
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thiết bị dạy học ở trường phổ thong...
Trung tâm thông báo kế hoạch tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ...
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển sinh các lớp Đại học liên thông...
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với Trung tâm tư vấn – Chuyển giao công nghệ lưu trữ và văn phòng - Hà Nội, tổ chức lớp BDNV công tác Văn phòng - Thống kê; Văn thư - lưu trữ...
Hiện nay đã có kết quả kỳ thi tuyển sinh ngày 13+14 tháng 6 năm 2015..
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với trường Đại học Sư phạm tuyển sinh...
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Hoàng Văn Thụ. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3652.847