Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Hà Nội, tổ chức lớp bồi dưỡng...
Trung tâm thay đổi ngày thi tuyển sinh các lớp đại học...
Trung tâm tuyển sinh các lớp nghiệp vụ như sau
Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên liên kết với Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên tuyển sinh các lớp...
Trung tâm GDTX liên kết với trường ĐH Khoa hoc tuyển sinh...
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tổ chức lớp BDNV công tác Văn thư lưu trữ...
Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Thái Nguyên tổ chức đào tạo các lớp trung cấp...
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với Trường Đại học Văn hóa, Đại học Nội vụ Hà Nội
Năm học 2013-2014, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với các trường Đại học....
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thiết bị dạy học ở trường phổ thông. 1. Thời gian khai giảng:  8 giờ thứ bảy, ngày 24
Trang12345678
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Hoàng Văn Thụ. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3652.847