Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên tuyển sinh các lớp đại học hệ VLVH và hệ liên thông...
Được sự nhất trí của Trường Đại học Điện lực về việc tuyển sinh các lớp đại học hệ VLVH và đại học văn bằng 2; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp Đại học hệ VLVH và lớp đại học văn bằng 2 chuyên ngành Hệ thống điện của Trường Đại học Điện lực tổ chức đào tạo tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với Trung tâm tư vấn-chuyển giao công nghệ lưu trữ và văn phòng
Trung tâm tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ...
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc. Vì lý do khách quan, đột xuất mà Trung tâm buộc phải hoãn lịch học của lớp.
Trung tâm thay đổi ngày thi tuyển sinh các lớp đại học...
Trung tâm tuyển sinh các lớp nghiệp vụ như sau
Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên liên kết với Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên tuyển sinh các lớp...
Trung tâm GDTX liên kết với trường ĐH Khoa hoc tuyển sinh...
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tổ chức lớp BDNV công tác Văn thư lưu trữ...
Trang12345678
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Hoàng Văn Thụ. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3652.847